tPublisert:  19.04.20


 

Innsparinger på Hedalsheimen?

Sør-Aurdal kommune må spare penger.  Et stramt årsbudsjett, dyrt lønnsoppgjør og høyere utbetalinger til pensjonspremier er noen av grunnene til at politikere og administrasjon ser på drifta av hele kommunen med sikte på å finne innsparingsmuligheter.  De siste dagene har flere i Hedalen vært opptatt av hvilke følger slike innsparinger kan få for blant annet Hedalsheimen bo- og servicesenter.

Stramme rammer

-Situasjonen er en stor utfordring for oss, sier ordfører Knut Torgersen til Hedalen.no.  -- Rammene vi har fått, er for små.  Dette har vi til felles med mange andre kommuner.  Det er et mål for kommunen å opprettholde tjenestenivået.  Samtidig må vi se om vi kan gjøre jobben vår rimeligere. 

-- Noen har ytret bekymring for hvilke følger innsparinger kan få for Hedalsheimen bo- og servicesenter.  Hva kan ordføreren si om dette?

-  For det første vil jeg si at ingen del av organisasjonen er fredet.  Likevel er det ikke et mål å ramme de svakeste blant oss.  Det er betydelig dyrere å drive Hedalsheimen enn Solbraut.  Begge steder skal være bo- og servicesentra. 

Når midler skal fordeles, må vi vurdere behovene for omsorg og pleie.  Noen av dem som bor på Hedalsheimen, har nok egentlig behov for sjukeheimsplass.  Det har  vi ikke i dag.  Kanskje vil situasjonen være bedre etter at ombygging og renovering av sjukeheimen på Bagn er fullført.  Noen kan ønske å bo på dobbeltrom.  Da kan det bli plass til flere.  Dette er imidlertid tre år fram i tid, og kan ikke løse dagens utfordringer.

Urealistisk å sammenligne Solbraut og Hedalsheimen

Magne Ruud sitter i kommunestyret og representerer Tverrpolitisk liste.  -- Hva tenker du om kommunens økonomi og de følger dette kan få for Hedalsheimen?

-- For det første må jeg si at jeg har hørt en del rykter om hva som skal skje.  Dette kan jeg vanskelig forholde meg til som politiker.  Vi må få fakta på bordet.  Så kan vi drøfte hva som kan og bør gjøres.

Men temaet er ikke ukjent for Ruud.  For i siste kommunestyremøte stilte han spørsmål  om servering av varm mat på bo- og servicesentraene i kommunen.  I sitt svar uttalte helse- og sosialsjefen at hun mener det ikke skal være dyrere å drive Hedalsheimen enn Solbraut.  I fjor kostet drifta av Hedalsheimen 1,4 millioner kroner.  Bo- og servicesenteret på Bagn brukte 40 000 kroner.

--Det er urealistisk å sammenligne Solbraut og Hedalsheimen på denne måten, sier Ruud.  Hvis det hadde vært nok sjukeheimsplasser i kommunen, kunne vi kanskje ha gjort det.  På Hedalsheimen finnes det flere beboere som har stort behov for omsorg og pleie.

--Vi må heller ikke glemme den geografiske avstanden, fortsetter Ruud.  På Solbraut er det ringeklokke på rommene, slik at en lett kan påkalle hjelp fra sjukeheimen.  Fra Hedalen til Bagn er det 37 kilometer.

En innsparing på Hedalsheimen på over 1 000 000 kr i dag er derfor urealistisk. Jeg finner det også betenkelig om de pleietrengende eldre, de som har bygd landet, skal lide først fordi kommunen må spare penger.

Går det så langt at tjenesteytende virksomheter må redusere, finner Ruud liten grunn til å frede administrative tjenester.

Det er unaturlig å ta opp denne diskusjonen før gruppa som skal se på innsparinger og drift, har kommet med sin innstilling, avslutter Ruud.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |