tPublisert:  03.03.13


 

Status i småsamfunnsprosjektet

16. mai hadde styringsgruppa i Småsamfunnsprosjektet møte.  Prosjektleder på fylkesnivå hadde bedt styringsgruppa redigere innsendt søknad.  Dette ble gjort, og på møtet drøftet man tilsetting av prosjektleder.

Ordfører Knut Torgersen opplyser at den økonomiske ramma for prosjektet vil bli mindre enn man først antok. Dette har sin årsak i at Oppland fylke sine rammer til formålet også ble snauere enn fylket hadde regna med. Dette vil ikke hindre at man søker å finansiere de ulike delprosjektene som kommer opp på annen måte.

10. juni er det nytt møte i prosjektgruppa.  Da regner ordføreren med at formalitetene rundt prosjektet kan være på plass slik at man kan engasjere prosjektleder i halv stilling.  Gruppa har allerede vært i kontakt med aktuell person. Det er foreløpig ikke bestemt hvor prosjektleder skal ha sitt kontor.

Like over ferien vil det bli kalt inn til nytt bygdemøte.  Her vil prosjektlederen bli presentert.  Ordføreren ser fram til et bredt engasjement i bygda. Idémyldring, tanker og forslag skal tas opp i undergrupper før prioritering av tiltak blir vedtatt.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |