t 


 

Nytt fra Kontorparken

Hedalen.no har mottatt en pressemelding fra Osvald Fossholm vedrørende Valdres eFinans.  Pressemeldinga gjengis i sin helhet.

Valdres eFinans endrer navn og øker aktiviteten – håper på å få Småsamfunnsprosjektet som kontorkollega.

Valdres eFinans AS har nå byttet navn til ScanAccount AS. Selskapet har som formål å kunne tilby regnskaps-, økonomi- og finanstjenester gjennom bruk av blant annet nettbaserte løsninger. ScanAccount startet sin virksomhet i Kontorparken i 1. kvartal i år og selskapets første medarbeider, Wenche Vestrom, ble ansatt 1. mars.

I tillegg til Wenche er Bente Hovind og Stein Eriksen tilknyttet selskapet på timebasis. Bente har bred erfaring innen regnskap og økonomi og er “halvt” hedøling ved at hun er kona til Herman Olav Grøv. Stein har både regnskapskompetanse og teknisk erfaring fra eAccount AS, som er leverandør av programvaren som ScanAccount benytter. Han bor i Lommedalen og har også gått inn som aksjonær.

ScanAccount har nå inngått de første avtalene om levering av selskapets tjenester til selskaper med tilhold i Oslo og det er håp om å øke bemanningen i Hedalen i løpet av året. Framover vil det bli arbeidet aktivt med å styrke kundegrunnlaget ytterligere og fokus vil særlig være rettet mot kunder i det sentrale østlandsområdet. Som et ledd i dette markedsføringsarbeidet har styret funnet det riktig å endre navnet til ScanAccount.

Navnet tar opp i seg at selskapet tilbyr nettbaserte løsninger der kunden på egenhånd skal kunne scanne inn bilag. Disse blir så arkivert elektronisk. Videre bearbeiding gjøres av ScanAccount og selskapet er nå i stand til å tilby komplett regnskapsførsel for kunder som måtte ligge nær sagt hvor som helst. Ved hjelp av internett-teknologi tilbys løpende ajourhold og fleksibel rapportering tilpasset kundens ønsker og behov.

Kontorfellesskapet i Kontorparken, som ScanAccount er en del av, fungerer svært bra. Fire selskaper har tilhold i det nye kontorbygget og det er håp og ønske om å få Småsamfunnsprosjektet inn som ny kontorkollega. Dette er spesielt viktig i og med at virksomheten i Procontec, som er en av kontorpartnerne, nå er betydelig redusert.

Både SND og Oppland Fylkeskommune, som forøvrig også er sterkt involvert i Småsamfunnsprosjektet, har vært svært positive og aktive i forbindelse med etableringen av Kontorparken.

Det må blant annet av den grunn være et berettiget håp om å få Småsamfunnsprosjektet med på laget i og med at Kontorparken nettopp er bygget for det formål å huse selskaper og personer som kan ha nytte og glede av hverandre både faglig, sosialt og kostnadsmessig.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |