tPublisert:  03.03.13

 

 

Fishing i Hedalen!

-- Dette er den fineste skoledagen vi har hatt, sa en elev ved Hedalen barne- og ungdomsskole etter fisketuren 3., 4. og 5.  klasse hadde til Bergstjern onsdag 12.juni.  30 fiskestenger ble denne dagen gitt som gave til skolen.

Det var Hedalen jeger- og fiskeforening som stod for invitasjonen. 

Da elevene kom til tjernet, ble de tatt imot med grillmat og brus.  Etter serveringa fikk skolen, ved rektor, overrakt 30 fiskestenger av leder i Hedalen jeger- og fiskeforening, Marit Aaslie Brenden.  

Statsskog hadde sammen med foreninga finansiert innkjøpet, og firmaet Sølvkroken hadde solgt stengene til rimelig pris. Rektor takket for gaven, og ivrige elever gjorde seg klare til å prøve det nye utstyret.

Fem av foreningens medlemmer var behjelpelige med montering av stengene.  Kurs i treing av mark måtte til.  Noen av elevene fikk til og med fisk!  Både gørrkime og Abbor kom på kroken. Populært var det også å få hjelp med å ordne opp i vasete snører.

Ingen elever plumpa i vannet, og ingen ble skadet av fiskekroker.  Det var tjue meget fornøyde elever og lærere som takka for en vellykket dag.  

Tekst: Kirsten Greaker Heimestøl

Bilder:  Eivind Brenna


Nettsideansvar: Arne Heimestø|