tPublisert:  19.04.20

 

 

Samarbeid mellom Valdres og Gudbrandsdalen - hytteproduksjon i Skjåk

-Pressemelding-

Hytteprodusenten HEBE AS i Hedalen, Skjåk Almenning og entreprenørbedriften SEBB AS, har gått sammen om å starte en produksjon av hytter i Skjåk.

Hyttene er basert på byggesystemet Hedda. Produksjonen er i utgangspunktet beregnet på å dekke Nord-Gudbrandsdalen, men den kan også bidra til å øke leveringskapasiteten på Hedda-hytter i øvrige deler av landet. Leveringstiden på Hedda-hytter i dag er ca. 2 år.

HEBE AS har produsert hytter siden 1981. I årene 1990-1992 ble HEDDA-systemet utviklet av HEBE AS i samarbeid med sivilarkitekt MNAL Jon Haug. Hyttene er basert på små elementer med stor ferdighetsgrad. Systemet er meget fleksibelt og tilpasses ut i fra tomtas beskaffenhet og kundens ønsker. Derfor er det sjelden det blir bygget to like hytter.

Hyttene er også levert til Japan, Tyskland, Island og Sverige. Til Danmark foregår det jevnlige leveranser. På grunn av den lange leveringstiden og et ønske fra HEBE`s side om å bli mer synlig i Gudbrandsdalen, finnes samarbeidet om en produksjon i Skjåk som meget interessant.
Skjåk Hedda-hyttene vil til en viss grad bli tilpasset byggeskikker i Nord-Gudbrandsdal. Dette b.a.innbefatter stor bruk av furupaneler fra Skjåk.

Skjåk Almenning er Norges eldste og største private almenning. Det kan kanskje være verd å nevne at almenningen rår over områder som er større enn hele Vestfold fylke! Styret i almenningen har besluttet at fritidsbebyggelse skal være et satsingsområde.

Det er igangsatt planarbeide hvor flere områder vil bli øremerket for fritidsbebyggelse. Samarbeidet med en produsent som har lang erfaring i å både å produsere hytter og å utvikle hytteområder ser man på som svært verdifullt. Erfaringen fra andre områder i Norge som har stort innslag av fritidsbebyggelse er at dette tilfører lokalmiljøet verdifulle aktiviteter.

SEBB AS er en sammenslåing av entreprenørselskapene Skjåk Entreprenør AS og Bismo Bygg AS. Totalt beskjeftiger SEBB AS 25-30 årsverk. I likhet med HEBE AS har SEBB AS alle sertifikater/godkjenninger som er nødvendig for å drive med hyttebygging. SEBB AS har mye produksjonsutstyr og ledige lokaler i Bismo som kan leies ut til Skjåk-Hedda hytter AS. I perioder med liten ordretilgang på entreprenørsiden kan man få til en utjevning av kapasiteten ved at man også kan produsere hytteelementer etc.

Den første ordinære generalforsamling i Skjåk-Hedda hytter AS avholdes 16. januar 2002 i Skjåk. Styret i bedriften vil bestå av Arvid Hestvik fra Hamar, Kjell Arne Jøingsli fra Skjåk og Sevald Sperstad fra Skjåk. Daglig leder vil bli Nils Henry Fosstuen også fra Skjåk. Rent praktisk vil produksjonen av hytteelementer starte opp i løpet av første halvår 2002. Det er lagt opp til en forsiktig oppstart i inneværende år. En av de første hyttene vil være en demonstrasjonshytte som skal settes opp i forbindelse med campingplassen på Dønnfoss.

Initiativtakere til Skjåk-Hedda hytter AS, mener å ha et forretningskonsept som er godt fundert og som det stilles store forhåpninger til i årene framover..


Med vennlig hilsen
pr. Skjåk-Hedda hytter AS.

Arvid Hestvik
(styreformann)


Nettsideansvar: Arne Heimestø|