t 

 

 

 

 

 

"Sistemann slukker lyset"

Hedalen Ungdomslags har hatt revy.  "Sistemann slukker lyset"  handler om kampen for å ta vare på bygdesamfunnet.   Ungdommene tar på sin måte opp politikken som bygdesamfunnet er utsatt for.

Revyen fikk velfortjent positiv omtale i Avisa Valdres torsdag 3. januar: "Sistemann slukker lyset" - en fyldig og spenstig revy med mange sleivspark til rådmannskontoret på Bagn, skrev Helge Gudheim.

Hedalen.no slutter seg til vurderinga, og vil på vegne av Bygdeutvalget rette en hjertelig takk til Hedalen Ungdomslag for en flott forestilling!


Nettsideansvar: Arne Heimestø|