tPublisert:  03.03.13

 

 

Jubileumstale Bautahaugens 100 års jubileum v/Elling Fekjær 30. juni 2002

Ærede gjester, museumsvenner og godtfolk

I 1902 ga daværende eiere av Nordre Braka den gamle dansarfeten Jonsrudhaugen på ca 2 mål "til et samlingssted for bygden", som det står i gamle papirer.

Tidligere hadde bare kjørka vært organisert samlingssted for bygden. Etter de store flerdagsfestene ved kjørka tok slutt midt på 1800-tallet, var det et savn å ha et sted hvor foredrag kunne holdes, stevner organiseres.

I 1902 var vi i union med Sverige. Frihetstrangen var stor. Fra 1902 ble her holdt foredrag, sunget nasjonale sanger. Dette for å bevisstgjøre folket til å bli et selvstendig fritt land. Folk kom fra andre bygder for å delta på arrangementene.

Erik Bergsrud hadde gjennom 30 år drevet sin krambu her i Brakadokka. Han så muligheten i å omforme dansarfeten til et nasjonalt minnesmerke, når vi ble et fritt land. Den store bautaen, Dronningbordet, Kongesteinen og Statsministerbordet ble høytidelig avduket 17. mai 1906. Den flotte rundhaugen, midt i bygda fikk navnet Bautahaaugen. Her var da et storslått arrangement. Grunnleggeren Erik Bergsrud hogg selv inn navnene på alle steinene. Han plantet sjeldne trær, og fikk til et helt spesielt samlingssted, ikke bare for bygden - men her har gjennom 100 år vært samlingssted for store arrangementer for folk fra vid omkrets.

Hver 17. mai med unntak av krigsårene har 17.mai blitt arrangert på Bautahaugen.

Allerede de første årene står det skrevet i gamle protokoller: "Bautahaugen trenger hus, slik at folk kan komme inn i dårlig vær, og gamle ting fra Hedalen og Vassfaret bør finne sin plass her". Det står også skrevet ca. 1920 : "Bautahaugen har dårlig råd - alt er så dyrt, så det tar nok lang tid før her kommer hus." Bautahaugen fikk sitt første hus i 1952.

Bautahaugen har hatt en rivende utvikling. Selve museumsområde er nå på ca 20 da. Her er 16 hus fra Hedalen og Vassfaret, med ulike tun - som selve Bautahaugen - en gammel Hedalsgard, Vassfarmuseum, årestue, komplett seteranlegg. Småbruket og det gamle Handelsstedet Brakadokka og nærmere 3000 gjenstander. Museumshuset m/brannsikkert rom er siste tilskudd til Bautahauen.

I tillegg fikk Bautahaugen som testamentarisk gave den gamle Hedalsmølla, eller Husemølla ved Hedalselva 3 km lenger nord. Her er ca 3 mål nydelig kulturlandsskap ved fossen. Den gamle Kongsvegen går forbi.

I 2001 fikk vi den store gava, garden Bergsrud på ca 1700 mål. Her er til sammen 12-14 hus. Garden ligger rett her nord med storslagen utsikt og et enestående kulturlandsskap. Garden har et flott gardstun, løer nede i jordet, skog i Vassfaret, seter på fjellet , båthus ved fjellvann.

Bautahaugen har gjennom alle tider hatt et styre valgt av Kommunestyret, men penger har det ikke alltid fulgt med. I dag har vi et tilskudd på 29.000 kr/år fra kommunen. Dette er all offentlig støtte det 3. eldste museet i Oppland har fått gjennom mange år.

Bautahaugen har derfor bygd opp på idealisme, stor dugnadsånd, private pengegaver og et sterkt samhold i bygden.

Styret for Bautahaugen ser nå lyst på framtida. Vi har maktet å skape, bygge opp et aktivt museum, et levende kultursentrum for bygden og almenheten. Sammen med Bergsrud kan vi forhåpentligvis bli sentrale i den videre utvikling av bygda. Bautahaugen har i sin målsetting å formidle kunnskap om, vise noe av all den fine kulturen som er i Vassfaret.

Styret for Bautahaugen Samlinger har forhandlet fram en avtale med Valdres folkemuseum. Denne skal gi Bautahaugen mulighet til større faglig utvikling, til å forhåpentligvis ansette folk til å ta seg av en del oppgaver. Vi ser også muligheter i å samarbeide med andre instanser - for eksempel om mer formidling om Vassfaret, om fjellet, bygda og distriktet.

Bygden tok imot gaven for 100 år siden fra daværende eiere av Nordre Braka, har gjennom århundret brukt gaven som samlingssted og en kan vel si utviklingssted.

Vi er stolte av Bautahaugen, glade i Bautahaugen. La de kommende år, årtider eller neste århundre bevise at Bautahaugen er et levende kultursentrum for almenheten - bygdefolket, hyttefolk, tyrister eller de som vil være med på å forske på og/eller utvikle Hedalen og Sør-Aurdal videre.

Til lykke jubilant! Takk til alle som har båret Bautahaugen fram til det det er i dag.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|