tPublisert:  03.03.13


 

Lemenår i Hedalen

Det kryr av illsinte, brunsvarte, småtroll i fjellet i år. Bærplukkere og andre fjellvandrere har de siste dagene fått seg flere overraskelser.  Hissigproppenene markerer seg nemlig med ilter gneldring hvis de føler seg truet.
-- Det er lemenår i Hedalen.

Lemenet hører først og fremst fjellet til, der det livnærer seg av blant annet gress, og mose. Arten har et høyt reproduksjonspotensiale; dyrene kan bli kjønnsmodne allerede ca. tre uker gamle, drektighetstida er på tre uker, kullstørrelsen er på opp til mer enn ti unger, og en hunn kan få tre til fem kull i løpet av en sommer.

Her i Sør-Norge er lemen først og fremst knyttet til høyereliggende områder fra fjellbjørkeskogen eller høyereliggende barskog og opp på snaufjellet, mens den lenger nord i landet finnes helt ned til kysten.

Lemen, som er en smågnager i marsvinfamilien, kan legge ut på vandringer og opptre i store flokker.  Dette skjer særlig der dyrene møter på hindringer.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |