tPublisert:  03.03.13


 

Veien rundt Vestbygda er reparert

Veien rundt Vestbygda har de siste årene vært et sorgens kapittel.  Om våren har telehiv og hull i veibanen skapt store problemer for trafikkantene. I sin 17. mai-tale for to år siden karakteriserte Magne Ruud veien som høvelig terrengløype for svensker og vestlendinger.  Nå har fylkeskommunen brukt 1 300 000 kroner på utbedringstiltak.

Flere partier har vært svært ujevne. Steiner, trestokker og andre legemer er fjerna fra grunnen.  Grøfta er renska opp, og noen partier er forsterka.  Det meste av veistrekninga har fått nytt, fast dekke.

-- Vi skulle gjerne ha brukt mer midler, sier Oddbjørn Skauerud ved Fagernes Vei- og Trafikkstastasjon til Hedalen.no.  Men det var dette vi kunne avsette nå.

Skauerud håper at veien nå kan holde i 10 - 12 år.  Det er først til våren en vil kunne se hvilken effekt tiltakene har hatt.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |