tPublisert:  19.04.20


 

Ildjarntunet og Solstad

I en serie små artikler vil Hedalen.no fortelle litt om hvordan sommeren har vært i Hedalen, og om planer en har for høsten.  Først ute er Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter og Solstad Kafé.

Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter

-- Det har vært brukbart belegg på Ildjarntunet, forteller Oddvar Lund til Hedalen.no  -- Vi har hatt en del egne arrangementer som har vært bra besøkt, mens det har vært færre tilfeldige turister enn vi hadde håpet.

For første del av høsten er det bra med bestillinger, mens stedet har ledig kapasitet i de siste månedene før jul.  Det vil derfor bli arbeidet aktivt med å gjøre tilbudene på Ildjarntunet Kurs- og Turistsenter bedre kjent

-- Vi vil henvende oss til både organisasjoner, menigheter, næringsliv og bygdefolk, forteller Oddvar.  For bygdefolk vil det bli flere egne arrangementer denne høsten.

Solstad Kafé oppleves som en samarbeidspart.  -- Vi har sendt flere enkeltgjester til dem, og det ser ut til at vi har fått tilbake en del overnattingsgjester, avslutter Oddvar.

Solstad Kafé

På Solstad Kafé har trafikken vært stor, forteller Brita Skoglund.  Enkelte søndager har det vært helt fullt i lokalet.  -- Både bygdefolk og turister har vært innom, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger.  Flere har antyda at prisene våre er for lave, sier Brita.

Det er Kjellfrid Skoglund som har ansvaret for kafédrifta og ho har fått hjelp av både familien og andre i den hektiske oppstartsfasen.

Fram til skolestart vil Solstad ha samme åpningstider som nå.  Seinere planlegger en å holde åpent på disse tidspunktene:

Onsdager og fredager: 17.00-22.00
Lørdager: 11.00-01.00
Søndager: 11.00-22.00

Det kan hende at kafeen vil holde åpent til 01.00 på fredager i stedet for lørdager.  Svar på en spørreundersøkelse bedrifta har ute, vil avgjøre dette.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |