tPublisert:  18.04.20


 

Viktig presisering av tjenestenivået på Hedalsheimen

Sør-Aurdal kommune har hatt en driftsgjennomgang.  Her har en blant annet sett på bemanningen ved Hedalsheimen.  Torsdag 6.9. vedtok kommunestyret enstemmig, etter forslag fra Magne Ruud, en viktig presisering.

I "Rapport politisk og administrativ driftsgjennomgang/omstillingsprosess" hadde styringsgruppa kommet med følgende forslag:

"Hedalsheimen har status som bo og servicesenter, på lik linje med Solbraut. I utgangspunktet skal beboerne her betraktes som hjemmeboende, med varierende behov for tjenester fra hjemmesykepleie / hjemmehjelp.

Likevel har det alltid vært knyttet egen bemanning til Hedalsheimen. Det bør vurderes om dette er optimalt med hensyn til effektiv utnyttelse av ressursene, eller om bemanningen i sin helhet bør være knyttet til hjemmetjenestene."

Magne Ruud fremmed forslag til følgende tillegg:

En eventuell endring kan først iverksettes når Sør-Aurdalsheimen har kapasitet til å ta seg av alle pleietrengende beboere på Hedalsheimen.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |