t


Kommentaren

Publisert:  03.03.13


 

 

 


Ordsprog

-Ukas kommentar av Lars Elsrud-

 ”All verdens ordsprog” heter ei utslitt bok jeg har hatt siden midten av 1980-tallet. Grunnen til at den er blitt så utslitt, er at boka er ei av de flotteste reiseskildringene jeg vet om. Den bringer meg nemlig ut på to reiser: En reise rundt omkring til de fleste av hjørnene i vår runde verden, og ikke minst en reise inn i menneskene som holder til i alle disse hjørnene. Og en av de interessante oppdagelsene på denne siste av reisene, det er at jammen er vi nå like da – både hedøler, kinesere og Sør-Afrikanere. 

Lars ElsrudJeg har etter hvert kommet til at ordentlige ordsprog er noe mye mer enn gode sitater og tristesser  som aviser og ukeblad gjengir. Ordentlige ordsprog, de gir meg en følelse av århundrer med erfaring.

Erfaring som i sin begynnelse ble delt med andre gjennom lange historier ved leirbålene til våre forfedre. Og etter hvert som en generasjon fortalte erfaringen videre til neste generasjon ble den en gang så lange og dramatiske historien kortere og kortere. Helt til bare essensen var igjen som en setning eller to, og historien var blitt til et ordsprog. 

Et kinesisk ordsprog forteller:

Den ene generasjonen planter trærne, den neste sitter i deres skygge”.

Et viktig budskap å ta med seg fra kineserne som betraktet en generasjon, som benyttet det fine været til å sove i skyggen, er at ting ikke gjør seg selv. Verken på godt eller ondt.

Jeg tror dette ordsproget kan lære oss minst to ting: Vi må jobbe for å bevare og øke det gode samholdet og dugnadsånden i Hedalen. Og vi må jobbe for å redusere mange av de konfliktene en opplever mellom bygdene i Sør-Aurdal. Både samhold og konflikt er ”trær som noen har plantet”, og vi bør ikke sitte for lenge i skyggen av noen av disse. 

Et dansk ordsprog forteller:

”Kan du ikke være god, så kan du dog være det bedste du kan”

Dette kan være et viktig budskap å ta med seg fra danskene inn i f.eks. holdninger i forhold til ting som skjer i Hedalen og Sør-Aurdal. Det er ikke sikkert en selv finner å aktivt ville støtte alt det som skjer her. Men en behøver jo ikke å gå til det ytterpunkt det er å aktivt motarbeide det andre jobber for i beste mening. Vi er mange som skal leve sammen, og hvis alle forsøker å være det ”bedste” en kan, så blir kanskje ikke de som tross alt forsøker å skape noe de har tro på, møtt med uberettiget og sårende baksnakking. Poenget er at det å være uenig, og være det ansikt til ansikt, må vær fult ut akseptabelt. Det er surmulet baksnakking som er ødeleggende.  

Ja, dette ble mye min tolkning av et par ordsprog. Så da avslutter jeg med to ordsprog dere kan få tolke akkurat som dere selv vil uten mine meningers innblanding:

”Hvis du ikke har oppdratt en hund, kan du ikke oppdra en mann”

og

”Bare en tosk måler dybden i elven med begge ben”. 

Lars E.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |