t



Publisert:  18.04.20


 

 

 

Teldacom avvikles

Generalforsamlingen i Teldacom AS har, etter anbefaling fra styret, besluttet å avvikle driften av selskapet. Bakgrunnen for vedtaket er at selskapet ikke har lykkes med å skaffe nødvendig kapital til å kunne realiser utbygging av nett for høhastighets dataoverføring i Valdres.

Styret ser ikke at det er grunnlag for å drive selskapet videre basert på dagens virksomhetsområde, som omfatter salg av datautstyr og tjenester.

ProconTec

Flere av de ansatte i TeldaCom arbeidet tidligere i ProConTec.  Sistnevnte selskap har vært gjennom en tøff nedbemanning det siste året.  Styreleder i Teldacom og ProConTec, Nils Martin Sætrang,  opplyser at drifta i ProConTec igjen er kommet over på plussiden.

Teldacom hadde en klausul som sa at ProConTec ikke kunne drive med de samme tjenester Teldacom spesialiserte seg på.  Når Teldacom nå avvikler, kan det gi muligheter for ProConTec til å gjenoppta den virksomheten de ga fra seg.  Om dette vil skje, kunne Sætrang ikke si noe om i dag. ProConTec eies nå av Sør-Aurdal Energi.

Bredbånd

Sætrang er kjent med at andre arbeider med å få til bredbåndssatsing på Fagernes.  Telenor har også begynt å selge ADSL-tilknytning der.  For Hedalen sitt vedkommende vet han ikke om noen konkrete planer om bredbåndsutbygging.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |