tPublisert:  19.04.20

 

 

Solstad i Sentrum 

-Av Sigrid Haugen-

Solstad i sentrum ble slagordet etter fredagskveldens store idedugnad om bruken av  Solstad. Elling Fekjær har kjøpt Solstad, og er nå i gang med å restaurere stedet til et topp moderne bygg, men likevel med det samme preget  som  gamle Solstad pensjonat hadde. 

Ellings visjon: Solstad skal være med på å utvikle bygdesamfunnet, bidra til å sikre bosettingen, øke sosialt samkvem og trivsel. 

70 personer, herav mange av bygdas unge, møtte fram for å bli orientert om Ellings tanker og planer, og for å bidra med ideer om framtidig bruk av stedet.  

Magne Ruud var møteleder. Tegningene ble presentert. 1 etg. skal inneholde et 70 kvadratmeters forretningslokale, kjøkken, kjølerom, garderobe og toaletter.

I 2 etg er det planlagt 2 mindre leiligheter, med muligheter for endringer/andre løsninger.

  • Bygget har også en loftsetasje.

  • I tillegg skal stabburet restaureres.

  • Det utvendige og 1. etasje skal stå ferdig i juni  i år.

  • Det vil bli et skikkelig restaurert, moderne bygg, anno 2002.

Hva mener så bygdefolket at bygget skal inneholde?.

Mange hadde ordet, og alle var enige om at bygda trenger et serveringssted og et overnattingssted.

Helårsdrift vil neppe være realistisk, man må satse på sesonger, helger og faste dager/kvelder ellers i uka. Et serveringssted vil kreve at både tilreisende og bygdefolk slutter opp. Vi bygdefolk må endre noen vaner.

Det ligger til rette for at slutta selskaper kan kombineres med andre gjester.

Enhver bygd bør ha et sentrum. I området rundt skolen er Hedalen i ferd med å få sitt sentrum ,og Solstad vil bli et vesentlig bidrag.

Ideene myldret:

·        Møtested for ungdommen

·        Kurs og konferanser

·        Temakvelder/hyggekvelder

·        Debattkvelder

·        Musikk-/vise-/sangkvelder

·        Informasjonssenter for hyttefolk og turister

·        Catering

·        Internettkafe

·        Utgangspunkt for guida turer i lokalmiljøet

·        Utsmykning med bilder, gjenstander fra Hedalen og Vassfaret

·        Fleksible løsninger for overnatting/midlertidig bosted

·        Nærheten til Bautahaugen - muligheter for begge parter

·        Utstillingssted for lokale (bruks)kunstnere

Et nytt begrep, småbrukskunst, ble lansert! 

Den/de som skal drive stedet bør "ha høy servicefaktor og kunne behandle kong Salomo og Jørgen Hattemaker likt".

Andre ønskelige kvalifikasjoner:

·        Kunne lage god mat

Ang. mat: Basisen bør være god tradisjonsmat, men det utelukker ikke  pizza/pastaretter.

     Prisnivået bør ikke være for høyt.    

·        Serviceinnstilt

·        Idealist

·        Kreativ

·        Fleksibel

·        Ha språkkunnskaper lokalkunnskap

·        Ha samarbeidsevner 

Selv om ingen av de frammøte fulgte oppfordringa om å reise seg da personer med disse kvalifikasjoner ble etterlyst, bør det finnes noen som vil ta utfordringa.

Mange kan bidra med noe, men hovedansvaret bør ikke bli pulverisert. 

Økonomi:

Når bygget står ferdig vil Elling ha lagt ut 2,5 - 3 mill. kroner.

Han krever ingen avkastning på denne investeringa, men stiller disse krav :

·        Husleia = stedet skal holdes i orden ute og inne

·        Leietaker er ansvarlig for indre vedlikehold

·        Sine egne strøm-/fyringsutgifter

·        Offentlige avgifter

·        Forsikringer 

Etter denne presentasjonen reiste folk seg i spontan applaus.

Dette er intet annet enn en storslått gave til bygdesamfunnet! 

Det må nå jobbes videre med å finne den/de personer som kan ta på seg den krevende oppgaven med å drive stedet. 

Det ble presisert at vi må tenke samarbeid og sette Janteloven til side.

Solstad skal ikke være noen konkurrent, men et supplement til  andre tilbud i bygda. 

"Arbeidsgruppa" bestående av Elling og Magne blir utvida med ungdomsrepresentantene Ingunn Kana, Ann Kristin Skogstad, Håvard Sukke, Marte Gøril Myrvang, Roar Myrvang og (dersom han er villig) Vegard Lie. 

Innen 1. mars må mer konkrete planer være på bordet. I tillegg til presentasjonen av tegningene her på Hedalen.no, vil de bli å finne på biblioteket. Folk oppfordres til å studere tegningene og komme med flere innspill. Elling ønsker enda flere tilbakemeldinger!

Kom gjerne med flere innspill på Forum eller e-post til Elling elling.fekjar@c2i.net.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|