tPublisert:  03.03.13

 

 

Oppvaskmaskin på plass på bedehuset

I Hedalen ordner mye seg når folk blir utfordret til å ta et tak.  På Søre bedehuset har det ikke vært noen oppvaskmaskin.  Ei kronerulling ble satt i gang, og nå er maskina på plass, forteller Reidar Heiene til Hedalen.no.

Det har i lengre tid vært et savn for brukerne av Søre Hedalen bedehus at det ikke har vært oppvaskmaskin der. Bedehuset brukes av et bredt lag av folket i bygda.

Foruten kristne møter/fester og samlingspunkt for ungdomsklubben HUK, blir huset også brukt til minnesamvær og sluttede selskaper av ymse slag. Når det gjelder leia for huset, har styret ønsket å legge seg på et rimelig nivå. Dette kunne gjøres fordi folk har vært flinke til å støtte opp om den årlige basaren vi har om våren. 

På grunn av krav til hygiene på offentlige steder var det her snakk om en institusjonsmaskin. En slik koster ca. 20 000 kroner bare i innkjøp, så derfor måtte det til en kronerulling for å få gjennomført planene. Det ble også søkt om støtte fra Hedalen Helselag.  Laget fulgt opp med å bevilge 7 500 kroner. Styret for bedehuset regner med at kronerullingen er over etter de siste beløpene som kom i januar.  

Responsen på innsamlinga har vært over all forventning, noe styret er svært glade for. Det er tydelig at folk i bygda er setter pris på bedehuset. Med bidraget fra helselaget er nå 20 000 kroner så vidt passert. 

Oppvaskmaskinen ble montert i januar, og med rørleggerarbeidet og elektrikerarbeidet er sluttsummen kommet på ca. 27 200 kroner. Bedehusstyret, som består av Helga Fekjær, Gunnar Storruste og Reidar Heiene ønsker å formidle en stor takk til alle som har bidratt til det fine resultatet. Takkebrev vil gå ut til de enkelte giverne, forteller Reidar Heiene til Hedalen.no.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|