tPublisert:  03.03.13

 

 

Tilbakeføring av Hedalsmadonnaen

Notat fra seniorkonsulent Brita Nyquist vedrørende tilbakeføring av Hedalsmadonnaen gjengis i sin helhet nedenfor.

Riksantikvaren ønsker at Hedalsmadonnaen skal tilbakeføres, men før det kan skje må inneklimaet bedres betraktelig slik at ikke skader fortsetter på grunn av uttørking. Det er som kjent, ikke tilrådelig å oppbevare gjenstander av høy verdi i rom hvor luftfuktigheten har store variasjoner. For å hindre uttørking bør oppvarmingen foregå i kortest mulig tid før hver kirkelig handling. Det vil si at en er avhengig av å kunne styre oppvarmingen.  

En bør vurdere mulighetene for å kunne bruke nåværende ovner med et nytt styringssystem eller om ovnene er modne for utskiftning. Rørovnene har høy overflatetemperatur og mangler mulighet til å justere varmen ved å kun ha en på og av knapp. Det er installert måleutstyr som måler inneklimaet; det vil si relativ luftfuktighet og temperatur i kirkerommet.   

Riksantikvaren vil følge opp arbeidet med å prøve og få til et tilfredsstillende inneklima for Hedalsmadonnaen, og regner med at en vil kunne bruke flere fyringssesonger til å justere oppvarmingssystemet og bedre fyringsrutinene.  

Brita Nyquist
Seniorkonsulent


Nettsideansvar: Arne Heimestø|