tPublisert:  03.03.13

 

 

Nytt fra Røde Kors

I 1997 hadde Hedalen Røde Kors en aksjon for å samle inn midler til Propaq, dvs overvåkingsutstyr til ambulansen i Hedalen.  Utstyret ble kjøpt inn, men ble brukt i kort tid fordi ambulansen ble lagt ned i 1999. 

Lege Ingrid Lundby brukte oververvåkingsutstyret så lenge hun var i bygda.  Etter dette fikk hjemmesykepleien tilbud om å disponere det.  Dette takket de nei til.

Nå har laget solgt overvåkingsutstyret, og overskuddet har gått til innkjøp av dukke som kan brukes i forbindelse med øving på livredning.  I tillegg har Nordre Lokalet fått 15 000 kr som kan brukes til inventar.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|