tPublisert:  03.03.13

 

 

Ambulansesaka

Hovedutvalget for sosiale saker i Buskerud behandlet ovenfor nevnte sak i sitt møte 4 .02.02. Det ble fattet slikt enstemmig vedtak:

 
"Hovedutvalget for sosiale saker vil på det sterkeste anmode Helse Sør om å følge opp tidligere og nåværende regionalpolitiske vedtak, og opprettholde ambulansedriften i Ådal som i dag.

Hovedutvalget ser det som en viktig oppgave å ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjenester overfor helseforetakene, og retter med dette en henvendelse i denne saken til Helse Sør."


Nettsideansvar: Arne Heimestø|