tPublisert:  03.03.13

 

 

Søkere til kapellanstillingen

Det har meldt seg fire søkere til ledig kapellanstilling i Sør-Aurdal.  En søker ønsker ikke navnet sitt offentliggjort.

Tore Braaten, 28 år

 

prestevikar i Vinger og Odal prosti Hamar bispedømme

 

Ole Dahle, 41 år

 

kateket i Madlavoll prestegjeld Stavanger bispedømme,

 

Eiliv Bjarne Lønningen, 41 år sokneprest i Sørfold, Sør-Hålogaland bispedømme
1 søker, mann, 29 år, sokneprest ønsker ikke navnet offentliggjort

Nettsideansvar: Arne Heimestø|