t 


 
 

 

 "Petat-stevnet" i Hedalen

Det ble rekorddeltakelse med totalt 426 skyttere på Petat-stevnet lørdag 16. og søndag 17. mars.  Strålende forhold var det begge dager.

 Hedalen har mange skyttere med, og som det går fram av resultatlista, var det flere som kunne reise heim med flotte premier.

Spesielt er det gledelig at så mange aspiranter er med. De yngste deltakerne var etter det vi kan se Gudbrand Jordet og Ivar I. Slettebråten, som gjorde en fin debut i jaktfeltsammenheng. Totalt var det 46 aspiranter, noe som tyder bra for rekrutteringen framover.

Arrangementet krever stor innsats av medlemmene i laget. Bl.a. er alle elgjakt-laga med. --Skytterlaget vil benytte anledningen til å takke alle for en kjempefin jobb! sier Marit Aaslie Brenden til Hedalen.no.
 

Årets storviltskyttere:
  • Idar Holm, Holmestrand (42 poeng) i klassen for sportsutstyr

  • Arve Flaten  (40 poeng) i klassen for jaktutstyr

Lagskyting: 1. Hedalen I (Ole Arne Huset, Arve Flaten, Arne Omsrud) - 419 poeng

2. Ø. Snertingdal I - 405 poeng

3. Nes JFF - 399 poeng
 

Beste dame uansett klasse:
 
Bente Huset - Hedalen 137 poeng!
Resultatliste: Her kan du lese resten av resultatene.

 


Nettsideansvar: Arne Heimestø|