tPublisert:  19.04.20


 

Bautahaugdagen 30. juni

Etter at kongehuset takket nei til å komme til Hedalen, er det nå endelig bestemt at markeringa av at Bautahaugen samlinger er 100 år i år, vil bli lagt til søndag 30. juni. 

-- Det legges opp til et stort kulturprogram, forteller styreleder Elling Fekjær til Hedalen.no.  -- Blant annet vil det bli gudstjeneste i stavkirka, folketog til Bautahaugen og aktiviteter i de gamle husa på Bautahaugen.  Den nye fylkesmannen er forespurt om å foreta den offisielle åpninga av  museumsbygget med den brannsikre rommet.

Eldor Bråten har skrevet boka "Bautahaugen -- samlingssted i Hedalen gjennom 100 år."  Denne er nå sendt til trykking og vil være klar til jubileet.

Bautahaugdagen vil bli ei stor markering. Lag og foreninger i bygda er innkalt til planleggingsmøte torsdag 25.4. på Hedalen barne- og ungdomsskole. 


Nettsideansvar: Arne Heimestø|