tPublisert:  19.04.20


 

Hedalsprosjektet får midler

-- Det er nå klart at Hedalsprosjektet vil få årlige bevilgninger til et fireårig prosjekt.  Dette forteller ordfører Knut Torgersen til Hedalen.no.
-- Dermed ligger det an til at vi kan tilsette prosjektleder i september.

Ordfører Torgersen er optimist.  -- Vi har søkt om 4 000 000 kr til prosjektet.  Det er ikke sikkert at den regionale utviklingsenheten i Oppland fylke vil gi oss hele dette beløpet.   Men signalene vi har fått, er entydige.  Prosjekt blir det.  Dermed vil vi tilsette prosjektleder, som skal ha sitt kontor i Hedalen.

Prosjektgruppa i Hedalsprosjektet hadde møte 17. april.  Kontakt med Fylkesordfører og Fylkesrådmann er etablert, og Dag Henriksen, som er prosjektansvarlig på fylkesnivå, er aktiv i saksbehandlinga.

Neste møte i prosjektgruppa er lagt til 16. mai.  Etter dette vil det bli kalt inn til nytt bygdemøte i Hedalen.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|