tPublisert:  03.03.13


 

Ikke brannsikringsanlegg til Preststuggua nå

Formannskapet hadde foreslått at det skulle settes av 100 000 kr til brannsikringsanlegg til Preststuggua.  Dette forslaget manglet ei stemme på å bli vedtatt i kommunestyret 25.4.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|