tPublisert:  19.04.20


 

Vårnytt fra Vassfaret

Våren kom tidlig til Vassfaret i år.  Det forholdsvis lite snø, og vårflommen blir moderat.  Brøtningsmannskap, damvoktere og prosjektledelse har drøftet årets tømmerfløyting og kommet til at den må starte tidligere enn først planlagt.

Ca. 300 kubikkmeter tømmer skal i år fløytes fra Suluvasselva til Nevlingdammen.    Åpen dag under årets Vasfarbrøtning blir lørdag 25. mai

Kl. 12.00 vil styret og prosjektledelse orientere om verneområde, driften sist vinter og framtida for Kulturvernplanen.  Gjennomsett i Grunntjerndammen blir ca. 13.00.

Som vanlig kan besøkende parkere ved Nevlingdammen.  Det er fint å sykle de fem kilometrene inn til der brøtninga skal foregå.  De som ønsker det, kan ta drosjebuss til Amundheimen.  Derfra vil det bli muligheter for hesteskyss.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|