t 

 

 

1. mai-markering i Hedalen

-- Vi trenger en kraftfull distriks- og næringspolitikk, sa Knut Korsæth, i sin 1. mai-tale i Hedalen.  -- Når jeg reiser gjennom Oppland, møter jeg vakre bygder med pene gardsbruk og flotte boliger.  En kommer ikke langt inn i vårt naboland, Sverige, før en oppdager kontrastene.  Fraflytta og gjengrodde gardsbruk kan en se svært mange steder, og dette er et resultat av politikken som har blitt ført.

Den pensjonerte fylkesmannen siterte ordføreren i Dovre som har uttalt følgende:  -- Distriks-Norge styres av avstandsbyråkrater og avstandspolitikere.  Korsæth viste også til uttalelse fra statssekretæren i Kommunaldepartementet som nylig tok til orde for å flytte frontlinjene for fraflytting til byene og regionsentrene.  En slik politikk sa Sør-Aurdalvennen Korsæth seg uenig i.

Han tok til orde for å bevare bygdene og nevnte Hedalsprosjektet som eksempel på hva som kan og bør gjøres.
-- Gjennom dette prosjektet håper vi å kunne vise avstandsbyråkrater og avstandspolitikere at det går an å skape noe.

Den viktigste utfordringen mange kommuner har, er misforholdet mellom de oppgaver kommunene er tildelt og midlene de har fått for å løse disse.  En sammenslåing av kommuner vil ikke løse alle problemer.  Vi vil ha fornøyde innbyggere!  Skal vi få det, må kommunene ha mulighet til å utføre de oppgaver de har fått ansvaret for.  Korsæth sa at han vil fortsette å engasjere seg i distriktspolitikk selv om han nå har blitt pensjonist.

-- Vi har en verden omkring oss.  I Midt-Østen må partene få hjelp til å komme ut av uføret de har kommet opp i.  La håp erstatt hat, frihet --  undertrykkelse og fred -- krig.  --Vi må bidra med brobygging i kruttsamfunnet!

Nasjonal og internasjonal likegyldighet fører til at noen blir tapere. Vi er alle like verdifulle.  Derfor må vi skape et samfunn der alle føler at de får brukt sine ressurser, avsluttet Knut Korsæth.


Årets 1. mai- markering var altså lagt til Hedalen.  Den ble innledet med gudstjeneste i Hedalen stavkirke.

Etter dette ledet Hedalen Musikkorps toget som gikk via Hedalsheimen, grusbanen og tilbake til skolen.  Øsende regn gjorde at man i år fikk en forkortet marsj.

I samfunnshuset var det mat å få.  Og etter dette fortsatte programmet med mer korpsmusikk, sang, diskodans av Hege og Knut Korsæths tale.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|