tPublisert:  19.04.20


 

Klargjøring av tomter i Bronbakklia

I august vil det være åtte nye, byggeklare tomter i Bronbakklia.  Sør-Aurdal kommune klargjør nå en ny del av tomtefeltet som ble påbegynt i 1987. -- Og potensielle husbyggere bør ta seg en tur og se på prosjektet, for dette blir solrike tomter med flott utsikt! 

Bjørn Gustavsen i Sør-Aurdal kommune opplyser av hver tomt vil være på ca. et dekar.  Vann, vei, kloakk, strøm og telefon skal føres fram til alle tomtene. Veien inn i feltet skal asfalteres, og det vil bli satt opp gatelys.

Det er Johannes Strandbråten som har tatt på seg oppdraget med å klargjøre tomtene. Prosjektet har en kostnad på ca. 1 000 000 kroner.

Området skal planeres slik at det blir nesten helt flatt.  På oppsida av veien kommer tomtene til å ligge noe høyere enn de fire på nedsida.  En har med andre ord tenkt på at det skal være utsikt for alle.

Prisen på hver tomt vil bli 120 000 kroner.  Tilkoblingsavgift for vann og kloakk er avhengig av størrelsen på huset en plasserer på tomta, men i snitt regner en med 25 000 kr per tomt.  I tillegg til dette må en regne med tilkoblingsavgift for strøm.  Dette betyr at prisstigninga fra 1989 ikke har vært særlig stor.

Ingen av tomtene er foreløpig solgt.  Så vil noe sikre seg byggeklar tomt fra høsten, er det bare å ta kontakt med Sør-Aurdal kommune.

Det er disse tomtene som nå klargjøres for utbygging:  4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13.


Nettsideansvar: Arne Heimestø|