tPublisert:  03.03.13


 

Flyktningefamilie til Hedalen

31. mai kommer det ni nye innbyggere til Hedalen.  En storfamilie fra Pristina i det tidligere Jugoslavia flytter inn den ledige flyktningeboligen i Bronbakklia.  Familien, som kommer fra flyktningemottak i Åsnes, har fått politisk asyl i Norge.

I storfamilien er det tre barn, en baby, en gutt på fire år og ei jente på 14 år.  De seks voksne skal gå på skole i to år. Opplæringstilbudet deres vil trolig bli lagt til Hedalen barne- og ungdomsskole.

Fem av de voksne skal arbeide ved Bautahaugen og andre steder i Hedalen sommeren 2002.  Hedalen Bygdeutvalg vil samarbeide med kommunen om denne arbeidspraksisen.

Spesialkonsulent Erik Råheim i Sør-Aurdal kommune kommer til å gi storfamilien tett oppfølging.  For kommunen er det viktig å få til en naturlig integrering i lokalsamfunnet.

Hva er en flyktning?

Flyktningkonvensjonen av 1951 med tilhørende protokoll av 1967 definerer en flyktning1 A slik:

”enhver person som … på grunn av at han med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, befinner seg utenfor det land han er borger av, og er ute av stand til, eller på grunn av slik frykt, er uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse;”.

Hedalen.no ønsker de nye sambygdingene velkommen til bygda vår!


Nettsideansvar: Arne Heimestø|