tPublisert:  18.04.20


 

 

 

Natur- og kultursti i Hedalen

 

Invitasjon til dugnad og orientering rundt framdrift 

Hedalen Bygdeutvalg mottok i mai brev fra Kjell Ellefsen med ideer om natur- og kulturstier i Hedalen. Bygdeutvalget samlet lag og foreninger samt Hedalsprosjektet til befaring og møte på Ildjarntunet i starten av september. Her ble man enige om å jobbe videre med planene om en natur- og kultursti fra Ildjarntunet til Engebrua langs begge sider av Hedalselva. Les mer fra møtet her

Første steg videre var befaring og møte med grunneiere langs den aktuelle strekningen. Skogbrukssjef Arild Haglund og Hedalsprosjektet deltok på møtet på Ildjarntunet. Grunneierne var positive til planene om natur- og kultursti. Det er også gitt tillatelse fra de grunneierne som ikke kunne møte. 

Neste steg er å få ryddet trase for stien. Standarden variere fra fin skogsbilsvei til gjengrodd sti. Derfor inviteres bygdefolk til dugnad lørdag 28. september kl. 10.00 – 15.00. Oppmøte på Ildjarntunet. Ta gjerne med litt utstyr til rydding og kvisting (øks, sag, motorsag/ ryddesag). Vi satser på å tenne bål til lunsj. Ta med ”bålmat” og drikke. 

Det norske Skogselskap har utarbeidet en rekke naturstiplakater om tema fra plante- og dyrearter, skogbruk, friluftsliv etc. Flere av disse plakatene vil bli kjøpt inn og plassert langs stien. Dessuten vil enkelte ressurspersoner bli utfordret til å utarbeide plakat(er) om tema spesielt for Hedalen.

 Aktuelle tema kan være skogsdrift i Hedalen gjennom tidene, Bruk av Hedalselva, bruk av mølla, stedsnavn med forklaring etc. Hedalen barne- og ungdomsskole har avsatt litt tid til prosjektet. Det er tenkt å sette ut benker på enkelte steder langs ruta. Stien vil passere flere gjerder. Her må man lage grinder som må holdes lukket. For noen år tilbake reiste isen med  brua over Hedalselva ved ”Husemølla”. Den er det planer om å få satt opp igjen. 

Denne stien kan benyttes i undervisningssammenheng, som rekreasjon og mosjon for bygdefolk og som et tilbud til turister. Dessuten vil den bidra til å knytte bygdas to største kulturattraksjoner Bautahaugen og stavkirka nærmere sammen. 

Forhåpentligvis kan man få gjort ferdig det meste av arbeidet førstkommende vår. Men det forutsetter at bygda slutter opp om tiltaket. Derfor oppfordrer jeg alle til å møte opp på Ildjarntunet lørdag 28. september kl. 10.00. 

Hilsen  

Hedalsprosjektet

v/Gunnar Haugen


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |