tPublisert:  18.04.20


 

 

 

Tilbringertjeneste i Hedalen

Styringsgruppa i Hedalsprosjektet hadde møte tirsdag 24.9.  Ei av sakene som ble drøfta, var tilbringertjeneste til og fra Begnadalen og Nes. Bygdefolk oppfordres til å komme med innspill om ønsker, behov og målgrupper for en slik tilbringertjeneste

På bygdemøte om småsamfunnsprosjektet i Hedalen 09.09.02 ble problemet med dårlig offentlig kommunikasjon tatt opp. I Begnadalen suser Valdres-ekspressen stadig forbi, mens vi i Hedalen har en daglig avgang på ukedager men ingen i helger. Er det mulig å få til en form for tilbringertjeneste fra Tollefsrud/Nes i Ådal og Hedalen?

Småsamfunnsprosjektet ønsker å ta tak i denne saken. Knut Korseth i prosjektgruppa har kontaktet leder av samferdselseksjonen i Oppland fylkeskommune Arild Bøhn angående tilbringertjeneste fra Nes i Ådal/ Tollefsrud til Hedalen. Prosjektgruppa skal møte Arild Bøhn torsdag 17. oktober for å drøfte denne saken.

Bygdefolk oppfordres til å komme med innspill om ønsker, behov og målgrupper for en slik tilbringertjeneste. Benytt gjerne forum. Jo flere innspill som kommer jo sterkere står vi når saken skal legges fram. Det er ønskelig at tilbakemeldinger komme i løpet av kort tid. Saken skal drøftes allerede den 17. oktober.

Skriv gjerne dine kommentarer på Forum.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |