tPublisert:  18.04.20

 

 

 

  

Demningen ved Muggedalsvatnet

-Demningen ved Muggedalsvatnet bør vi se på som et kulturminne av første rang.  Den er et vakkert byggverk. Steinene som demningen er satt sammen av, vitner om slit og strev.  Dette sier Gudmund Stugaard til Hedalen.no.

Innerst i Muggedalen ved Muggedalsvatnet finner vi en nedlagt demning.  Den ble brukt fra midten av 1920-åra og fram til 1968.

Da dammen var i bruk, ble selve vatnet og myrene rundt det demt opp. Ved Ulevatnet og Trestikka var det anlagt hjelpedammer, og ved Rennsjøen fantes det en gjennomsleppingsdam. Tømmeret fra Muggedalen fulgte elva ned til Begnadalen. 

Gudmund Stugaard var med på brøtning fram til 1967, året før dammen ble lagt ned. 

På denne tida begynte man å bygge skogsbilveier, og tømmertransporten ble flytta over på lastebiler.  Først kom veien til Valdreshaugen.

- Dammen ved Muggedalsvatnet er et kjempeflott byggverk.  Det hadde vært fint om den hadde blitt restaurert.  Minst en gang i året burde dammen være i bruk,  sier Gudmund.  Han er overbevist om at dette ville ha hatt positiv betydning for fisket i Muggedalselva. -  Elva var nemlig sunnere og friskere da det var tømmerfløting i den, avslutter Stugaard.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |