tPublisert:  18.04.20

 

 

 

  

10 000 kroner fra kommunen til korpset

Levekårskomiteen bevilget torsdag 18.10. 10 000 kroner til Hedalen Musikkorps.  Korpsene i Hedalen og Begnadalen hadde søkt om midler etter at søknadsfristen hadde gått ut.

Levekårskomiteen hadde ved hovedfordeling av kulturmidler for 2002 satt av en pott på 30 000 kroner til fordeling mellom musikkorpsene.  Les mer om dette her.

Kommunen sendte brev til korpsene 25.6.  Siden det var ferietid, ble korpsene sent oppmerksomme på at søknadsfristen var 1. september.  Bagn Musikkorps var det eneste korpset som sendte inn søknad innen fristen.

Levekårskomiteen gjorde dette vedtaket:

"Levekårskomiteens intensjon med øremerkede midler til korpsene var å rekruttere barn og ungdom.  Dette synes å være ivaretatt på en god måte.

Levekårskomiteen tar selvkritikk for at søknadsfristen i denne saken var satt midt i en spillefri periode/ i ferien.

Levekårskomiteen ser med tilfredshet på at rekrutteringsarbeidet har gitt frukter i alle korpsene, og vedtar å fordele kr 30 000 med kr 10 000 til hvert korps.

Korsene ønskes lykke til med det videre rekrutteringsarbeidet."


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |