t



Publisert:  18.04.20

 

 

Ingen skjønnsmidler til Hedalsprosjektet nå

Sør-Aurdal kommune har søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler til Hedalsprosjektet.  Denne søknaden er nå avslått.

--Dette betyr ikke kroken på døra for Hedalsprosjektet, sier ordfører Knut Torgersen til Hedalen.no.  Fylkesmannen har allerede gitt tilsagn om 200 000 kroner hvert år i fire år.

Sør-Aurdal kommune har bevilget 200 000 kroner i år, og jeg vil gå inn for at kommunen må gå inn med midler i årene som kommer også. 

Torgersen har ikke gitt opp håpet om å få skjønnsmidler fra Fylkesmannen ennå.
 - Det er fremdeles ubrukte midler, og jeg vil be om å få en begrunnelse på hvorfor søknaden vår ble avslått.  Kommunen vil også sende søknad ved neste fordelingsrunde, sier ordføreren til Hedalen.no


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |