tPublisert:  10.11.06

 

 

Orientering om Hedalsprosjektet

Prosjektleder Gunnar HaugenPå Forum er det stilt følgende spørsmål til Hedalsprosjektet: To ”Hedals prosjekt” ble lansert siste året. Det hadde vært fint om vi kunne få status på disse. Hva kan vi gjøre for å hjelpe disse prosjektene videre? Prosjektleder Gunnar Haugen svarer.

Med to "Hedals prosjekter" går jeg ut i fra det menes tilbringertjeneste og natur- og kultursti.

Natur- og kulturstien

Når det gjelder natur- og kultursti, møtte det kun fire stykker til dugnaden den 28. september. De fikk ryddet en del av traseen, men det står fortsatt igjen mye. Det blir ny dugnad til våren med forhåpentligvis flere deltakere. I løpet av vinteren blir det jobbet med å finansiere de delene av prosjektet som ikke lar seg gjøre på dugnad (plakater fra Det Norske Skogselskap, andre informasjonsplakater, kjøp av grinder, bord og benker, materiale til ny bru med mer).

Det ligger blant annet inne en søknad om midler fra de kommunale næringsfondene. Etter hvert som finansieringen er på plass, vil nødvendig utstyr bli kjøpt inn. Vi håper på god dugnadsinnsats til våren slik at vi så fort som mulig kan ta i bruk natur- og kulturstien. For nærmere opplysninger om natur- og kulturstien vises det til tidligere oppslag.

Tilbringertjeneste

Prosjektgruppa hadde i går (mandag 28.10) møte med Arild Bøhn, leder av samferdselsseksjonen i fylket. Hovedtema var tilbringertjeneste for Hedalen.

 Det er to aktuelle løsninger for en tilbringertjeneste:

  1. Servicerute: Dette er en buss evt. minibussrute som går til faste tider. Den kan være litt mer fleksibel enn en vanlig bussrute med tanke på å kjøre evt. sideveier ved spesielle behov.
     
  2. Bestillingsrute: Her må man selv bestille transport til, i vårt tilfelle, Valdresekspressen etter på forhånd avtalt(e) avgang(er). Det er i dag 4 bestillingsruter og 6 serviceruter i fylket.

Prosjektgruppa la fram de behov og signaler som er kommet fra bygda angående tilbringertjeneste. Arild Bøhn stilte seg positiv til henvendelsen, og vi ble enige om å jobbe videre med saken.

Følgende forslag foreligger etter drøfting med Arild Bøhn:

  • Servicerute fra Åsli fredag og søndag ettermiddag som er på Nes kl. 18.00. Valdresekspressen til og fra Oslo er på Nes henholdsvis kl. 18.05 og 18.09. Retur til Åsli.
     
  • Bestillingsrute rettet mot Valdresekspressen til Oslo lørdag som er på Nes kl.09.05. Dagens busstilbud blir ikke berørt av en evt. tilbringertjeneste.

Dersom tilbringertjenesten blir iverksatt, er det sannsynlig at det blir et prøveprosjekt for eksempel over 2-4 år. Da blir det opp til oss i bygda å benytte oss av tilbudet for at det skal ha livets rett.

Fylkeskommunen skal se nærmere på forventede kostnader og inntekter av tilbringertjenesten samt finansiering av den. Så får vi bare håpe på en rask saksbehandling og et positivt utfall.

Det vil i løpet av kort tid komme orientering om Hedalsprosjektet til alle hustander i bygda.

Hilen Gunnar Haugen

Tlf: 61 34 72 66, Mob: 971 19 207, E- post: post@hedalsprosjektet.no,
Kontor: Valdres kontorpark mandag og fredag kl. 09.00 – 15.00


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |