tPublisert:  18.04.20


 

 

 

Takk for gaven! Bygg ut i 2003!

-Hedalen har fått en enestående gave.  I bygda vår står flere på venteliste for å få plass på Hedalsheimen.  Nå bør politikerne følge opp sine egne planer.  Start utbygginga av Hedalsheimen i 2003! Dette er leder i Hedalen Helselag, Maria Bakke, sin kommentar til gaven Hedalsheimen nå har fått og til rådmannens forslag om å utsette utbygginga til 2005.

--I kommunen vår er det flere som står på venteliste for å få plass på Hedalsheimen.  Den tryggheten "Heimen" kan gi, skulle jeg ønske flere kunne få del i, fortsetter Maria.

Det er ikke første gang Kari Nytun Flaten, Ola Flaten og Jørgen Johansen har vært opptatt at bygdas ve og vel.  For omtrent ti år siden solgte de hytta si.  Pengene de fikk fra salget, gikk til utbygginga av en ekstra leilighet i kjelleren på Hedalsheimen. 

Noen år tidligere kom 100 000 kroner til Hedalen Helselag.  Og laget fikk følgende beskjed fra Kari:  --Bruk pengene til bygdas beste!

Før helga kom sakspapirene til formannskapet.  I økonomiplanen for 2003-2006 foreslår rådmannen å utsette utbygginga av Hedalsheimen fra 2003 til 2005.  Dette har leder i Bygdeutvalget, Oddvar Gran, liten forståelse for. -Usetter vi utbygginga nå, kan vi risikere at hele prosjektet blir skrinlagt.

--Vi skylder giverne en stor takk. De har hele tida vært opptatt av at pengene de har gitt, skal brukes til utbygging.  Etter min vurdering er det  kostnadsbesparende å gi omsorgstilbud til de som trenger det på Hedalsheimen.  Da kan heimesykepleien spare både tid og kjøring. Det er med andre ord flere gode grunner til at politikerne nå bør sørge for at den planlagte utbygginga kommer i gang i 2003, avslutter Gran.

  • Kari Flaten døde sommeren 2001.
     
  • Boet er nå oppgjort.  700 000 kroner går til utbygging av Hedalsheimen.
     
  • Jørgen Johansen har gitt 400 000 kroner til samme formål.

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |