tPublisert:  10.11.06

 

 

Legetjenesten i Hedalen

Det pågår nå forhandlinger med sikte på at legekontoret i Hedalen igjen skal bli betjent.  Dette opplyser rådmannen i Sør-Aurdal kommune til Hedalen.no.

Kommunestyret har vedtatt at det skal være tre legedager i Hedalen, og at alle tre legehjemlene skal legges til Bagn. Det har vært problemer med å få besatt alle de tre stillingene.  Rådmannen håper at dette skal bli lettere i 2003. Målet er i alle fall at legekontoret i Hedalen skal bli betjent så snart som mulig.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |