t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06


 

 

 


 

Hedalen og egenart

-Av Stig Grydeland-

Vi valgte å etablere oss i Hedalen som fritidsbeboere for noen år siden. Uttrykket fritidsbeboer brukt fordi vi legger noe mer i det enn hyttebeboer. Hytta reiser man til, oppholder seg der og reiser tilbake igjen.

Som fritidsbeboer ønsker man noe mer. Man ønsker å bruke tid i bygda og bli kjent med den. Geografi, mennesker, kultur og planer for videre utvikling.

Småsamfunnsprosjektet vakte fort vår interesse, første gang ved deltakelse på folkemøte på Hedalen skole. Deretter ved aktiv oppfølging på Hedalen no. Interessen er nå ytterligere skjerpet i forhold til om tiltak fra prosjektet finner sin vei til økonomiplanen for Sør Aurdal kommune eller fylkeskommunale/ statlige tiltaksplaner.   

Uttrykket fritidsbeboer er etter noen år i bygda fått mening. Vi trives; med naturen, menneskene, kulturen og vi tror bygda har ei framtid. Småsamfunnsprosjektet og den kollektive innsatsviljen vi ser på andre områder tyder på dette.

Slik vi leser småsamfunnsprosjektet, og slik vi hører folk i bygda snakker, oppfatter vi noe viktig: Bygda ønsker selv å styre sin egen utvikling og å ta vare på sin egenart. Egenarten er historien, kulturen,  naturforvaltningen og egen verdiskapning. Overivrige kommuner som f.eks. har satset ensidig på intensivert utbygging av høystandardhytter har hurtig hentet inn kortsiktige inntekter. De langsiktige er imidlertid atskillig mer usikre.

I tillegg oppdager man kanskje for sent at man har «solgt ut» det som var en del av den tidligere egenarten.

Små, integrerte høystandardsområder i fjellet, og kanskje også i bygda ,tror jeg er en god ide. Poenget er at de skal være små, være en del av en styrt utvikling og at de skal tilpasses bygda, ikke omvendt.

Det samme gjelder fjernarbeidsplasser, tilbringertjeneste og gjennomgående kommunikasjon. Endrede konsjonsgrenser kan også være et potensiale forutsatt at jord og skogsarealet kan skilles ut og tillegges andre bruk. En stadig større fleksibilitet i arbeidsforhold kan gjøre det både mulig både å etablere arbeidsplasser i bygda og å flytte til bygda med arbeidsplass utenfor bygda. 

Som fritidsbeboere ønsker vi å være med på denne utviklingen. Vi ønsker å bruke bygda, gå i fjellet,være med på Bautahaugens 100 års jubileum, gå på messer og feire 17 mai.

Når vi går i 17. mai tog, går vi imidlertid ikke først i toget; vi går bakerst. 

Stig Grydeland

Fritidsbeboer   


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |