tPublisert:  18.04.20

 

 

Utbygging av Hedalsheimen vedtatt!

Torsdag 12.12. vedtok kommunestyret i Sør-Aurdal enstemmig at Hedalsheimen skal bygges ut.  Byggestart blir i 2003, og prosjektet skal fullføres i 2004.  Det er satt av 3 millioner kroner til byggeprosjektet i 2003.

Helt til det siste var det uklart om utbygginga kunne komme i gang neste år.  Høgdebassenget ved Begna Bruk var nemlig utsatt til 2004.  Dette var det mange politikere som ville gjøre noe med.  Dermed kunne det se ut til at det ville bli lite midler til oppstartsfasen på Hedalsheimen.

Så kom Hedalen Helselag på banen.  Laget kom med tilbud om et rentefritt lån på 800 000 kroner i ett år, forutsatt byggestart 2003.  Dette ble et viktig bidrag til å få saka i havn.  Les mer om gaven som ble gitt til samme formål tidligere i år.

-Dette har vi håpa på og gleda oss til!  Det er stort behov for nye plasser på Hedalsheimen, sier en meget glad leder i Hedalen Bygdeutvalg, Oddvar Gran.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |