tPublisert:  18.04.20

 

 

Lokalhistorie

For 11. gang gir Sør-Aurdal historielag nå ut heftet ”Sagn og Soge i Søndre Ourdahl”.  Siden 1982 har det kommet et nytt hefte annethvert år.

Årets hefte har som vanlig en rekke små og store artikler fra de ulike deler av kommunen. Fra Hedalen har Gunvor Heiene skrevet en lenger artikkel om den store restaureringa av stavkirka i 1902. Vi finner opptegnelser fra den store snøvinteren 1951/52 og G.A. Bragers skildring av hvordan det var da plikten til snørydding gikk på omgang fra gard til gard.

En annen artikkel forteller om jakta på slagbjørnen Rugg og minneplata som er satt opp der bjørnen ble felt.

En stor del av heftet er viet Sør-Aurdal kommunes store tusenårarrangement: UNDERVEIS – spor av kirke- og folkeliv i Sør-Aurdal gjennom 900 år”.  

UNDERVEIS besto av flere elementer: pilegrimsvandring mellom kommunens to stavkirker, Reinli og Hedalen, tidebønner og historiske spill knyttet til stavkirkenes historie. De historiske spillene er forfattet av Gudbjørg Fønhus Stensrud, og tekstene til alle tablåene er gjengitt i årets ”Sagn og Soge”. Merk at en stor del av replikkene er på hedalsdialekt!

For disse arbeidene, et allsidig forfatterskap ellers og en stor kulturpersonlighet på en rekke områder, fikk Sør-Aurdal kommunes kulturpris i 2001. Annette Hougsruds hyllest til kulturprisvinneren er også gjengitt i heftet.

Bildene til tablåene er henta fra Hedalen.no, og vi får bære over med at bildekvaliteten er langt bedre på nettet enn i boka.

Sagn og Soge tar vare på stort og smått fra vår nære og fjerne fortid og bør finnes under mange juletrær i år!

Selges i bygdas to butikker og på biblioteket.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |