tPublisert:  10.11.06

 

 

Markedsundersøkelse angående hyttesider

-Av Gunnar Haugen-

For en tid tilbake ble det sendt ut en markedsundersøkelse til alle hytteeiere på Hedalsfjella. Hensikten var å få tilbakemeldinger på tanken om egne nyheter/ nyhetsside for hytteeiere. Hytteeieres bruk av Hedalen og hytta nå og framover, var også sentralt i undersøkelsen. 

Det er kommet inn 87 svar på markedsundersøkelsen. Av disse har ca 37 funnet undersøkelsen på Hedalen.no og svart via e- post (7 pr. post). De resterende 50 har svart pr. post på tilsendt undersøkelse. Dette viser at Hedalen.no brukes av mange hytteeiere. 

Oppsummering av svarene på spørsmålene i undersøkelsen 

Dagens produkter, tjenester og service:

 • Benyttes av over 80%: Dagligvarehandel, skiløyper og hytteservice.
 • Benyttes av over 70%: Jakt og fiske.
 • Benyttes av over 60%: Kjøp av ved, trelastutsalg og håndverkere.
   

Ønskelige tilbud som bør etableres eller forbedres:

 • Turregister for Hedalen, Vassfaret/ Vidalen og Hedalen med rutebeskrivelse, 48 svar
 • Slalåmbakke, 38 svar
 • Strøm, 35 svar (5 har allerede strøm)
   

Hvor mange brukerdøgn ( døgn x antall personer) benyttes hytta i året?

 • Gjennomsnittelig 125 brukerdøgn ( minst: 10, mest: 350)
 • Brukstid for de med strøm: 195 brukerdøgn
   

Hva skal til for at hytta benyttes mer?

 • Strøm:                                     11 svar
 • Mer fritid:                                 10 svar
 • Brøyting fra hovedvei til hytta:   4 svar
   

Hvor mye vil hytta brukes de neste årene?

 • Mindre: 1, like mye: 51, mer: 24
   

Hva slags planer har dere for hytta framover?

 • Ingen planer: 42, oppgradering/ utvidelse: 34, salg/ overdragelse: 4, annet: 3, utleie: 0
   

Hva slags tanker har dere om bruk av bygda framover?

 • Tilsvarende bruk: 58, økt bruk: 17, redusert bruk: 0
   

Har du tanker og ideer knyttet til egne hyttesider på Hedalen.no? 

Her er det kommet inn en rekke ulike innspill. Arbeidsgruppa fra Hedalen.no, bygdeutvalget og småsamfunnsprosjektet har gått igjennom svarene og kommet fram til følgende. 

I første omgang vil nyheter for hytteeiere fortsatt legges til startsida (oppslagstavla) på Hedalen.no. Fra startsida finnes det jo allerede i dag lenker til nyttig informasjon som lag/ foreninger, bedrifter og ikke minst under reise- og friluftsliv. På forum har selvsagt også hyttefolk muligheter til komme med synspunkter. 

Framover vil vi forsøke å komme med nyheter ut i fra behovet markedsunder-søkelsen har avdekket. ”Hyttenyheter” vil intensiveres i forkant og i løpet av de periodene av året hyttene er mest brukt. Eksempelvis den årstida vi har nå og behovet for ”påskenyheter”. 

Litt etter påske vil det sendes ut en samle e-post til de hytteeierne vi har e- post adressen til. Der vil vi be om tilbakemeldinger på nyhetsstoff mot hyttefolket på Hedalsfjella i påska og åpne for dialog om videre samarbeid rundt Hedalen/ Hedalen.no og hyttemarkedet. Vi er innstilt på å utvide og endre informasjons-tilbudet etter hvert som behovet melder seg fra dere. 

Det er kommet inn ca 70 e-post adresser fra hytteeiere. Vi oppfordrer alle hytteeiere til å melde sin e-post adresse. Et utvidet e-post arkiv gjør det enklere å kommu-nisere raskt og effektiv til flest mulig hytteeiere og dermed kunne yte bedre service. E-post adressen vil ikke offentliggjøres til andre og vil kun benyttes av småsamfunnsprosjektet og Hedalen.no. 

Din e-post adresse og eventuelle synspunkter kan rettes til: 

post@hedalsprosjektet.no


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |