tPublisert:  10.11.06

 

 

Ikke nedklassifisering av kommunale veier nå

Utviklingskomiteen drøfta onsdag 9.4. rådmannens forslag om å nedklassifisere en rekke kommunale veier.  Det ble gjort følgende vedtak:

  1. Komiteen mener at et offentlig vegnett er en forutsetning for å opprettholde bosettingen i utkantene, og for å legge forholdene til rette for vekst og utvikling.  Det foreslås derfor ingen nedleggelse av kommunale veger med fast bosetting:
     
  2. Fjellvegene tas opp til ny vurdering etter avklaring med fylkeskommunene i Buskerud og Oppland om oppklassifisering av vegen Blautemyr-Åsliseter.

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |