tPublisert:  19.04.20

 

 

Studiesenteret på hovedbiblioteket

-Av Sigrid Haugen-

Studiesenteret på hovedbiblioteket på Bagn blir tatt mer og mer i bruk, og mange har nøkkel slik at de kan bruke lokalene utenom åpningstida. Videokonferanseutsyret er nytt og ukjent, men nå er det med stort hell prøvd av flere.

Eksempler på bruk: Styremøter, jobbintervju, forelesninger til student-grupper. Bredbåndlinja blir betalt av prosjektet fram til 10.04.03.

Kommunen ser betydningen av tilbudet, og vil betale for linja fram til bredbåndløsningen i Valdres er på plass. Det håper vi skjer før utgangen av året!

Et annet mål i Bredbåndprosjektet er at katalogen til Sør-Aurdal folkebibliotek skal legges ut og bli søkbar på Internett. Dette har vært etterlengtet, men umulig å få til på grunn av tekniske hindringer på Tingvoll.

Nå har prosjektledelsen skissert en mulig løsning, som jeg håper blir realisert innen prosjektavslutning 1. juli.
Bibliotekkatalogen på Internett er helt nødvendig for samarbeidet mellom de ulike bibliotek i landet, og et stort framskritt med tanke på publikumsservicen. Når du kan sitte hjemme og søke og bestille fra biblioteket, kan vi snakke om døgnåpent bibliotek!

 

Fra bibliotekets siste brosjyre:

NY BREDBÅNDTEKNOLOGI - BIBLIOTEKET SOM MØTEPLASS OG AKTIV LÆRINGSARENA 

Som en av fem deltakende Opplands-kommuner har Sør-Aurdal folke- bibliotek gjennom dette prosjektet, ledet av Oppland fylkesbibliotek, fått tildelt bredbånd og moderne teknologisk utstyr.

Det gir deg mulighet til å bruke biblioteket som studiesenter og møteplass, for fleksibel og tilpasset læring. For bedrifter, organisasjoner og private.

BIBLIOTEKET

·      læringsarena

·      studiesenter

·      møteplass 

I biblioteket stilles følgende til gratis disposisjon: 

·        romslig lokale med plass for gruppearbeid

·        høyhastighetslinje, 2 Mb p/s

·        pc-er med Internett

·        videokonferanseutstyr

·        faglitteratur, oppslagsverk og tidsskrifter

·        i åpningstida:  personale som kan veilede

Videokonferanse – et alternativ til lange reiser 

Utstyret og lokalene kan også brukes utenom åpningstida.

Kompetansereformen 

skal gi voksne mennesker bedre muligheter til å få opplæring og økt kompetanse. Reformen skal bidra til å dekke samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse og er både en utdannings- og arbeidslivsreform. Den omfatter alle voksne både i og utenfor arbeidslivet. 

Hovedtrekk i reformen

·        Voksne har rett til grunnskole

·        Voksne har rett til videregående opplæring

·        Etter- og videreutdanning

·        Arbeidstakere har rett til utdanningspermisjon

·        Realkompetanse skal verdsettes og dokumenteres

·        Studiefinansieringen er blitt bedre
 

 Gjennom bredbåndprosjektet ønsker Sør-Aurdal kommune å legge til rette for at alle som ønsker det, skal få ta del i kompetansereformen.

På biblioteket er det ypperlig å studere for deg som ikke ønsker en vanlig skolehverdag. Her finner du en nøytral arena hvor du kan studere i eget tempo. Ønsker du hjelp til å finne faglitteratur, bruke datamaskinen eller videokonferanse- utstyret, får du hjelp til det.

Bibliotekpersonalet er også i gang med å utvide sin egen kompetanse, slik at vi skal bli bedre veiledere.

Det kommer stadig flere nettbaserte kurs og e-læringsopplegg på markedet.

Ta utdanning og bo hjemme !   Grip sjansen! 

Samarbeid med OPUS


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |