t


Kommentaren

Publisert:  19.04.20


 

 

 


 Midt i blinken!

-Av Marit Aaslie Brenden-

Jaktfeltsesongen er på hell. Sist helg gikk norgesmesterskapet av stabelen i Øyer i Gudbrandsdalen.I år, som i mange tidligere år, var medlemmer fra Hedalen jeger-og fiskerforening godt representert, totalt 38. Til tross for friskt vindvær, og til dels vanskelige forhold, ble det mange gode plasseringer. 

Dette er ikke et enestående tilfelle. I mange år nå har skytterne fra Hedalen gjort seg bemerka både i regional og nasjonal sammenheng. Det gjelder både innenfor jaktfelt- og elgbaneskyting.

Interessen for sporten har økt kraftig de siste ti årene. Dette har i stor grad skjedd på bekostning av den tradisjonelle bane-og feltskytingen i regi av Det Frivillige Skyttervesen (DFS). For de fleste mest kjent som skytingen som foregår på Landsskytterstevnet.  Jaktfeltstevner i Oppland og Buskerud samler 400 – 550 skyttere på ett stevne! Dette er noe de fleste DFS-arrangement bare må drømme om.

 Det er flere grunner til at jaktfelt-og elgbaneskyting  appellerer til et bredere lag av den skyteinteresserte befolkningen.

Det ene er utstyret som benyttes. Klasseinndelingen bidrar til at det er plass til de fleste sitt ambisjonsnivå. Her er det ikke nødvendig å investere i spesialgevær og formsydde skinngevanter, hvis du ikke ønsker å skyte i de klassene. De aller fleste som deltar bruker jaktgevær og ordinære jaktklær.

Figurene det skytes på er jaktbart vilt, og avstandene er satt i forhold til størrelsen på treffområdet. Dette gir et godt treningsgrunnlag for reelle jaktsituasjoner. Jegerne får bedre forståelse for avstandsbedømming og siktebildet, og derigjennom sine egne ferdigheter og begrensninger. Alle jegere har plikt til å drive human jakt, dvs. at dyr ikke skal lide unødig. Rettspraksis har etter hvert slått fast viktigheten av dette, og det stilles stadig strengere krav til jegerne.  Jaktfelt-og elgbaneskyting er derfor et viktig moment i forberedelsen til og utøvelsen av human jakt.  

Det sosiale aspektet ved sporten er også en viktig del av det hele. Det er et aktivt miljø som både arrangere og deltar. Miljøet samler folk i alle aldre fra de fleste lag av befolkningen. Ofte er hele familien engasjert. Felles er interessen for skytesporten og, for de flestes vedkommende, jakt. Det er viktig å ivareta dette i ei bygd som Hedalen der jakt og friluftsliv står sentralt, både utfra tradisjon og som et element for å få folk til å bli boende/bosette seg. Spesielt er det viktig at de unge som ønsker det får muligheten til å delta. Gjennom skytetrening blir de bedre jegere, og får lære respekt for håndtering av skytevåpen under kontrollerte forhold.

 Hedalen skytterlag og Hedalen jeger-og fiskerforening er de to foreningene som jobber aktivt innenfor jaktfelt-/ elgbane-og lerdueskyting. Det legges ned mange dugnadstimer for å legge til rette for ulike treningsaktiviteter, avlegging av skyteprøver for storviltjakt og konkurranser.

Mange er det som reiser rundt og deltar i konkurranser fjern og nær, og som på den måten setter Hedalen på kartet.

Så når vi møter skyttere fra hele landet kan vi absolutt hevde oss i konkurransen. Jeg tørr også legge ned påstand om at jegerne i Hedalen ligger godt an på landsbasis når det gjelder skyteferdigheter.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |