tPublisert:  19.04.20

 

 

SV presenterer seg

Hedalen.no ønsker å sette fokus på kommunevalget.  Dette vil redaksjonen gjøre ved at de ulike partiene/listene får anledning til å presentere seg selv for velgerne.  Senterpartiet ble trukket ut til å starte opp, men de trenger mer tid til å lage sin presentasjon. Her kommer SV sitt bidrag.

Svein Arve Granås,37 år fra Bagn:

Jeg er ingen ringrev innenfor politikken, men jeg mener at folk flest bør være mer engasjert i nærmiljøet hvis Sør-Aurdal skal være en god plass å bo. Jeg vil være i dialog med velgerne.

På den måten kan vi best ta vare på kunnskap, erfaring og det engasjement som finnes hos enkeltpersoner, slik at det kommer hele samfunnet til gode. Jeg mener at politikk ikke bare skal være ”å følge utviklingen”. I et levende demokrati skal folk være med og skape politikk som legger gode rammer for samfunnsliv og næringsvirksomhet.

Margit P Hagene, 38 år fra Reinli:

Liker å engasjere meg på mange fronter, men innenfor politikken vil jeg jobbe mest for å bedre Helse og Omsorgstjenestene samt bedre arbeidsmiljøet. Skole situasjonen i Sør-Aurdal kan jeg ikke unngå å engasjere meg i da jeg selv har barn i skolen.

Stig Svenstad 23 år, Ambulansepersonell fra Bagn

Vil bidra med synspunkter spesielt for å bedre og styrke ungdomspolitikken i kommunen vår med tanke på det å få et bedre miljø for barn og unge. Dette er viktig for å få ungdommen til å trives og bli i kommunen, og få en fremtidig stabil arbeidskraft.


Her kommer noen smakebiter fra SV's program for kommende periode for kommunestyret. På framsida har vi presentert våre tre toppkandidater, mens våre kandidater fra Hedalen er Tone Kjensrud og Kari Delphin Holm.

Ellers har SV vært ute av kommunepolitikken i en periode, og har ikke mye å vise til i hva vi har fått til i siste periode. Vi ønsker alle et godt valg.

SV veg
I morgen blir Ingrid født.Hvordan blir oppveksten hennes? Vil hun måtte slåss for å få de samme mulighetene som jevnaldrende gutter? Hvordan blir mulighetene hennes i arbeidslivet? Blir det skummelt å begynne på skolen? Hva blir spennende i ungdomstida? Blir det vanskelig hvis Ingrid selv blir mor? Vil noen ta seg av henne når hun blir gammel?
SV ser at skolene forfaller, at helse- og omsorgstjenestene skranter, at miljøet blir dårligere, at tempoet i samfunnet og på jobben er så høyt at folk blir syke av det. Vi ser økende kriminalitet og vold og at forskjellen mellom fattige og rike øker.
Samtidig ser vi et samfunn med kolossale muligheter. Vi har en høyt utdannet befolkning og store naturressurser. Vi må bruke disse mulighetene til å forme samfunnet til det bedre for Ingrid.
Vi må ta tak i problemene før de oppstår, gripe mulighetene før de forsvinner. Politikk er å forme framtida og gi alle et godt samfunn å vokse opp i. Et samfunn hvor frihet og rettferdighet er viktigst. Da må vi være i forkant.
KULTUR GIR LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING

Den viktigste grunnen for at SV fortsatt ønsker å styrke innsatsen på kulturelle områder er nettopp kulturens menneskelige og sosiale egenverdi. Kulturell aktivitet betyr mye for folks trivsel og tilhørighet. Kultur er også en viktig sysselsettingsfaktor.

I perioden 2003 - 2007 vil Sør-Aurdal SV arbeide for:

  • Bedre vilkår for lokale lag og foreninger som arbeider med ulike sider av kulturen vår.

  • Handlingsplan for kulturtiltak må synliggjøres.

  • Opplæring av barn og ungdom i aktivt kulturarbeid gjennom mer samarbeid mellom skolene, kommunen og de eksisterende kulturinstitusjonene.

  • Støtte til kulturarbeidere som vil skape arbeidsplasser med basis i skapende kultur.

  • Tilrettelegging for bruk av aktuelle bygg i kommunen til kulturformål.

  • Friluftscene i Bagn som kan bli en samlingspunkt for kulturaktiviteter.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |