tPublisert:  10.11.06

 

 

Søke om stipend til studier?

Einar Storsveen har opprettet et legat til fordel for studerende ungdom fra Sør-Aurdal, fortrinnsvis for studier utover 3-årig videregående skole. Storsveslektninger utenfor Sør-Aurdal kommune har også anledning til å søke om  tilskudd. 

Hver søker kan tildeles stipend inntil tre ganger.  Hvis dette skulle være av interesse, kan du ta kontakt med Liv Bagn, 2930 BAGN.  Telefon på kveldstid:  61 34 61 29.  Søknadsfristen er 15. september.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |