t


Kommentaren

Publisert:  10.11.06

Er vi på rett spor?

 -Av Oddvar Gran-

Leder i Hedalen Bygdeutvalg, Oddvar GranDet skjer mye spennende i bygda vår. Vi håper alle på at det skal komme noe bra ut av dette bygdeprosjektet. Det er bra med de temagruppene som er i gang. Men hva med alle oss som ikke er med i noen temagruppe? Skal vi bare vente på gode løsninger fra de andre? Jeg håper vi kan ta en debatt på Hedalen no.

Kanskje vi kan komme med noen synspunkter som har betydning for prosjektet? Målet med prosjektet er jo at Hedalen skal bli en levende og god bygd å leve i framover. Den kursen vi staker ut nå, er viktig. Det skal også ha overføringsverdi til andre bygder. At bygdenorge står overfor store utfordringer, er vel alle klar over.

Det er vel derfor vi har fatt bygdeutviklingsmidler. Vi må tenke nytt når det gjelder næring og utvikling. Det er ikke lett å løfte seg selv etter håret, men jeg tror det er det vi må gjøre. Vi kan ikke tenke i samme baner som før og tro at det er jordbruket og skogen som skal forsørge oss. Heller ikke oljepengene kan forsørge oss i all framtid. Hvordan ser bygda vår og andre bygder ut om 10 - 20 år? Det er sterke krefter utenfra som påvirker landsbygda. Det er nok å nevne 3 punkter:

 1. Jordbruket blir utsatt for hardere konkurranse.
   
 2. Fra 1. mai neste år neste år blir det åpent arbeidsmarked i EU. Dette gjelder også Norge.
   
 3. De politiske partiene ønsker å endre landsbygda. Det skal blant annet satses på regionsentra og storkommuner.

Hvordan skal vi møte disse utfordringene? Det krever realistiske holdninger og ikke bonderomantikk. En bedrift som ikke driver utviklingsarbeid, er død om fem år. Dette vet bedriftsledere. Jeg tror det samme gjelder en bygd som Hedalen.

Noen mener at jordbruket skal være bærebjelken i Sør Aurdal også i framtida. Da vil jeg be dere å lese Aftenposten 30. juli. Der står det : Gårdsbruk kan være gullegg.

Den temagruppa som tar for seg landbruk, bør ikke bare bestå av jordbrukere. Jeg tror der tenker mange likt. Der alle tenker likt, tenker ingen særlig mye.

 • Hva skjer hvis et småbruk på 100 dekar blir mer verd enn et på 1000?

 • Er det riktig å likestille et bruk på 100 dekar god jord med et på samme størrelse med svaberg og uproduktiv mark?

 • Hva skal legges til grunn for bo og driveplikt?

 • Har det noen betydning om det er mulig å drive bruket med overskudd?

 • Skal vi satse på bolyst i stedet for boplikt?

De små brukene i bygda har vært et tilskudd til annen inntekt så langt jeg husker tilbake. Jeg tror ikke vi øker befolkningen i bygda ved at en gardbruker med noen kyr får lov å kjøpe flere små bruk for en billig penge. Jeg tror både bygda og kommunen vil være bedre tjent med at folk får lyst til å bo der. Det er folk som er viktig for bygda. Det blir bærebjelken også i framtida. Vi trenger folk med resurser og vilje til å satse! Med den utvikling vi ser i jordbruket i dag, kan ikke jeg forstå at det skal være bærebjelken i bygda om 10 20 år. Det blir vel helst " Tomtegubbene" som overlever. Løsningen kan jo være å la denne småbrukeren som ikke har nok beitemark til dyra sine beite langs hovedvegene. Da får vi samtidig ryddet bort krattet! Hva tror utenlandske turister om Norge som lar dyra sine ligge langs vegen og grise til? Jeg tror ikke det øker tilstrømmingen av turister.

 1. Fra l. mai 2004 er det fritt arbeidsmarked i Norge. Er dette en fordel eller et problem? Det er det nok ingen som kan gi svar på nå. Vil arbeidsledigheten øke? Det er i alle fall sikkert at det vil bli enda hardere konkurranse.
   
 2. Det er snart valg igjen. Hva vil du stemme på? Stemmer du av gammel vane. De eldre er verst på den måten. De tenker: Jeg har alltid stemt Arbeiderpartiet eller jeg har alltid stemt Høyre og det gjør jeg nå også. Et kommunevalg er både et partivalg og et personvalg. Det hjelper ikke bygda vår å stemme på et parti der ingen fra bygda har noen mulighet til å påvirke avgjørelsene.

  Derfor stem med hodet! Vi trenger de ombudsmenn som har evne og mot til arbeide politisk på kommune- og fylkesnivå. Vær ikke redd for å gi gode kandidater en tilleggsstemme. 4 år er nok til å rasere mange kommunale tilbud i bygda. Hør ikke på hva politikerne sier, men se på hvem de er og hva de gjør. Noen gjør ofte det motsatte av det de sier i valgkampen.

  Det er også et problem at politikere bare tenker og planlegger fram til neste valg. I tillegg er det slik at byråkratene tar mer enn 90 % av alle avgjørelser på kommunalt nivå. Du som er ung og kan tenke nytt, bør kanskje snakke om dette i ditt nærmiljø. Ellers vil jeg gi ros til politikerne her fra bygda. De har en vanskelig jobb og gjør en kjempeinnsats! Det blir sagt at politikk er for viktig til å overlates til politikere. Vi håper på en god utvikling for bygda, men det avhenger av oss selv.

Bygdeutvalget har planlagt bygdefest med utdeling av bygdeprisen i høst. Det er nok av gode kandidater. Innsending av forslag blir kunngjort senere. Bygdeutvalget håper på forslag til saker vi kan arbeide med. Ditt forslag er viktig for oss!


   

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |