tPublisert:  10.11.06

 

 

Statsråd Steensnæs besøkte Hedalen

--Vi må ikke oppgi tanken om å opprettholde bosetting i små bygder.  Ny teknologi og god infrastruktur er viktige forutsetninger for å sikre arbeidsplasser.  Det ligger kvalitet i at folk skal kunne bo i distriktene. Ett av verdens rikeste land må ha råd til å ta vare på småsamfunnene.  Dette sa olje- og energiminister Einar Steensnæs da han sammen med politisk rådgiver Øyvind Håbrekke besøkte Hedalen og Valdres Kontorpark fredag 8.8.

Osvald Fossholm og Harald Liodden ønska statsråden velkommen til Kontorparken.  --Det er en spenstig idé som ligger til grunn for Fossholm si satsing, innledet Liodden. --  Osvald har hjertet knytta til hjemstedet sitt.  Dette var avgjørende for at Valdres Kontorpark skulle bli en realitet.

--Det var hyggelig å få besøk, sa Fossholm.  --Ideen til Kontorparken fikk jeg for tre år siden. Jeg kontakta SND, og uten deres støtte hadde det neppe blitt noe av planene.  Vi fikk et tilskudd på 15% til bygget, og det blir også gitt en liten driftsstøtte. Valdres Kontorpark var tenkt som et kontorfellesskap for bygdefolk og for eksempel hyttefolk som ønsker å kombinere jobb i byen med fritid på hytta. Den  ideen ser nå ut til å bli en realitet.  Det har vært tyngre å få utflytte hedøler til å flytte tilbake til bygda. Jeg vil gjerne arbeide for å ta hele bygda i bruk, og dette kan være ett av mine bidrag.

Rådgiver Håbrekke sammen med olje- og energiminister Steensnæs.Fossholm fortalt at også Kontorparken ble ramma av konjunkturnedgangen i IT-bransjen. --Men vi ser nå ut til å lykkes med firmaet ScanAccount.  Arbeidsplasser knytta til regnskapstjenester via nettet skulle ligge vel til rett for ei bygd som Hedalen.

Liodden pekte på at det er 3400 hytter i Sør-Aurdal.  Kort reisevei til Oslo gir kommunen et viktig fortrinn.  --Det er mange byggeklare hyttetomter i Sør-Aurdal, og nå har vi lagt forholdene til rette for utbygging av høystandardhytter også. Mitt håp er at hytta skal bli det andre hjemmet for mange, og at flere skal ta jobben med til kommunen vår.

--Det er tre tema jeg gjerne vil nevne, fortsatte Osvald:

  1. --Rentenivået har gått ned.   Det har gjort det lettere å drive næringsvirksomhet også i Hedalen.
     
  2. Bortfall av redusert arbeidsgiveravgift virker motsatt.   Jeg håper det vil komme kompensasjonsordninger for dette.
     
  3. Vegen til Nesbyen er viktig for Hedalen

Steensnæs lurte på hvordan det går med økonomien i Kontorparken. 
--Dette har vært en investering der jeg har lyttet mer til hjertet enn til hodet, repliserte Fossholm. --Men drifta går rundt.

--For Hedalen er det svært viktig å ha initiativrike personer med gode ideer, sa Liodden.  --Osvald har både evne og vilje til å sette ideene sine ut i livet.

--Arbeidsplasser er helt avgjørende for bosettinga i småsamfunn, fortsatte statsråden.   Tiden er moden for slike prosjekter, og denne ideen vil andre kunne fange opp hvis en lykkes her.  Renta har gått ned, og det er viktig for næringslivet.  Bortfall av redusert arbeidsgiveravgift prøver vi å kompensere med andre tiltak.

Prosjektleder Gunnar Haugen - småsamfunnsprosjektet i HedalenTil slutt fikk prosjektleder Gunnar Haugen ordet for å orientere om småsamfunnsprosjektet.  Han fortalte om bakgrunnen for prosjektet og om temagruppene som nå er i gang.

--Vi må ikke oppgi tanken om å opprettholde bosetting i små bygder, sa statsråden.  Ny teknologi og god infrastruktur er viktig for å sikre arbeidsplasser.  Det ligger kvalitet i at vi skal kunne bo i distriktene.  Undersøkelser viser at folk tar bedre vare på hverandre i små samfunn. Ett av verdens rikeste land må ha råd til å ta vare på bygdene, avsluttet Steensnæs.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |