tPublisert:  19.04.20

 

 

Hedalen vannverk

Det egner seg godt som drikke, vannet Hedalen vannverk leverer.  Samtidig sørger det med sin hardhet for gode inntekter for I. Lie & Sønner og for dem som selger elektriske apparater som bruker vann.

Målinger over tid viser at drikkevannet ved Hedalen vannverk holder mål.  Det er ingen problemer knyttet til kolibakterier.  Innslag av overflatevann er heller ikke noe problem, og vannet er ikke misfarget. pH-verdien er også svært bra.

--Det er tre utfordringer knyttet til vannverket vi gjerne skulle ha gjort noe med, sier tjenesteleder for teknisk drift, Albert Sijtsema, til Hedalen.no.

--Vi har for dårlig overvåking av anlegget.  Hvis det oppstår problemer, er vi avhengige av at noen varsler oss.  Dette kan bety stopp i vanntilførselen før feil er rettet. Når det kommer bredbånd til Hedalen, håper vi om ikke så lenge å kunne få til et varslingssystem.

Det er to borehull knyttet til vannverket. I den ene brønnen er fluorinnholdet for høyt.  Dette har ført til at vannverket nå bare bruker vann fra ett borehull.  Her er fluorinnholdet høyt, men innenfor grenseverdiene.

En hovedutfordring er det høye kalsiuminnholdet i vannet.  Dette medfører redusert levetid på for eksempel varmtvannsberedere. Det er mulig å gjøre noe med problemet, men slike tiltak koster penger.  Siden problemet er større ved vannverket i Reili, prioriterer kommunen å løse utfordringene der først.

Rørleggerens kommentar

-Kommunen bør montere avherdingsanlegg i vannverket så fort som mulig.  For tre år siden kostet et slikt anlegg 50 000 kroner.  Vedlikeholdsutgifter vil komme i tillegg, sier Asle Ivar Lie i en kommentar til Hedalen.no.

--Fordelen med dette er at vannet vil bli bedre egnet som vaskevann.  Kjeler vil ikke bli så svarte, klesvasken vil bli mjukere, og glass vil bli mindre grå i oppvaskmaskina.

Tæring på rør vil avta betydelig, og endelig vil husholdningsapparater få et lengre liv.  Og det kan du forstå at vi ikke griner for, avslutter Alse Ivar.

De siste målingene

 
03/2210-1 Grunnvann, ubehandlet Tatt ut: 01.12.2003
  Fra: Nettprøve/Renseanl.  
  Heterotroft kimtall 22°C

30

/ml <%=grense%>
  Kimtall ved 37°C

<1

/ml <%=grense%>
  Presumtivt E.coli MF

<1

/100ml <%=grense%>
  Intestinale enterokokker MF

<1

/100ml <%=grense%>
  Clostridium perfringens MF

<1

/100 ml <%=grense%>
  Lukt/smak

Normal

<%=Nemning%> <%=grense%>
  pH, surhetsgrad

7.9

  <%=grense%>
  Fargetall

<2.5

mgPt/l <%=grense%>
  Konduktivitet v/25°C

23

mS/m <%=grense%>
  Turbiditet

0.11

FTU <%=grense%>
  UV-trans./254nm/5cm/ufiltrert

96

%

Nettsideansvar: Arne Heimestøl |