Temagruppa for eldre ungdom informerer 

-Av Cato Storengen- 

Som en del av ”Hedalsprosjektet” er det utnevnt en gruppe som består av ”eldre ungdom”. Vi påberoper oss å være den nest viktigste gruppa nest etter ”yngre ungdom”. Vi jobber aktivt for å legge til rette for at eldre ungdom skal bosette seg i bygda.

Gruppa er nystartet og av ting vi jobber med kan nevnes: ungdomshus, motorcrossbane og fellesturer/ utflukter med variert innhold. Et spørreskjema blir sendt ut til dere mellom 18 og 35 år. Jo flere svar vi får, jo bedre. Vi ønsker å komme i kontakt med alle på vår egen alder for å finne ut hva vi må gjøre. Ønsker og tips mottas med takk! En dialog på forum for Hedalen.no om hva vi må gjøre for at ungdommen ønsker å bo i bygda hadde vært fint.

I korte ordelag. Vi ønsker å være synlige, og være i dialog med DEG! La oss sikre Hedalens fremtid! 

Gruppa består av følgende personer

Funksjon

e-post

Vara

e-post

Cato Storengen (leder)

cstorengen@hotmail.com

Øystein Fossholt

fossholt@hotmail.com

Hilde Ruud (nestleder)

hilde.ruud@stud.hio.su.no

Mari Olea Lie

 

Svein Harald Liodden (sekretær)

sveinhl@hotmail.com

Hallbjørn Storruste

storruste@hotmail.com

Tony Strandbråten

tabuboksen2@hotmail.com

Nils Harald Huset

jahaja69@hotmail.com

Mari- Ann Klemmetsrud

mari_annk@hotmail.com

Berit Perlestenbakken

berit3522@hotmail.com

Gunnar Haugen

post@hedalsprosjektet.no

 

 


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |