tPublisert:  10.11.06

 

 

Julegave til ungdom

Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok torsdag 18.12. at tomteprisene i kommunale boligfelt i Hedalen, Reinli, Begna og på Leirskogen skal reduseres med 85 000 kroner per tomt for 2004.  Det var varaordfører Kåre Helland (Sp) som fremmet forslaget.  I vedtaket står det at kjøpere under 35 år skal prioriteres.

Her følger vedtaket:
 1. For å stimulere til økt tilflytting/etablering foreslås følgende:
  Tomteprisen på kr 25,- pr m2 beholdes som forslaget i budsjett.  Tilknytningsgebyr som forslaget til budsjett.
  -  Vann:  11 000,- kr + mva
  -  Avløp:  22 000;- kr + mva

  Anleggsbidrag på 85 000;- reduseres til kr 0,- for året 2004 for Reinli, Leirskogen, Hedalen og Begna kommunale boligfelt.
   
 2. Om byggestart ikke har funnet sted innen 3 år fra avtale, har kommunen gjenkjøpsrett etter samme pris som ved avtaleinngåelse.
   
 3. Kjøpere under 35 år prioriteres.
   
 4. Ordningen evalueres ved behandling av neste års budsjett.

Hedalen.no spurte Helland om bakgrunnen for dette forslaget.

-Rådmannen hadde i en budsjettkommentar påpekt viktigheten av  boligbygging i kommunen vår.  Jeg drøfta ideen med eget parti og administrasjonen i kommunen, og siden dette er et forslag som ikke har noen direkte budsjettmessige følger, tillot jeg meg å ta det opp med de andre partigruppene og seinere i kommunestyret.  Håpet mitt er at det vi nå har vedtatt, skal være et bidrag til at ungdom satser på å bosette seg i kommunen vår, sier varaordføreren.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |