tPublisert:  10.11.06

 

 

Nytt fra Vassfarporten Skisenter AS

-Av Gunnar Haugen-

Tømrermester Tor Einar Fekjær har tatt ansvar for at billettbua til Vassfarporten Skisenter AS er ferdig oppsatt til jul. Arbeidet utføres mot 5 aksjer i bakken. Monteringsarbeidet er i full gang og vil bli ferdig i løpet av helga.

Det er strekt strømkabel fra bunn til topp med tanke på å få lys i bakken. Når lysarmatur er på plass blir det også mulig med kveldskjøring i bakken. Det er for tidlig å si om det blir allerede i vinter.

Veritas kommer rett over helga for å godkjenne bakken. Målsetningen er fortsatt oppstart til jul. Snart er det bare snømangel som kan sette en stopper for det!

Det er lagt ned veldig mange timer i dugnadsinnsats i løpet av året. Foruten betydelig innsats av flere generasjoner Fossholt har flere bidratt med mange dugnadstimer i anlegget. Ole Eivind Wangen og Kai Alfredsen har stått for montering av stolper, bardunering og strekking av kabler og tau. Chris Friden har tatt jobben som driftsleder og har stått på tidlig og sent den siste tiden. Torgeir Kulterud har tatt på seg det elektriske arbeidet på dugnad.

Det er også utført mye arbeid på dugnad av flere andre. Blant annet Tony Strandbråten, Magne Skogly, Harald Kjensrud, Helge Nordby, Magne Ruud, Odd Arne Klemmetsrud, Tor Ivar Gullord Anders Haugen, Levor Haugen, Kai Holmen, Anita Skogly Tala. Vassfarporten Skisenter retter en stor takk til disse og alle andre som bidrar til at bakken blir åpnet.

Vi er nå halvveis inne i emisjonsperioden og det er kjøpt 63 aksjer så langt. Hver aksje koster kr. 5.000,-. Ønsker du å støtte prosjektet finner du prospekt og tegningsblankett for aksjetegning her.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |